ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ (ဘယ္) နဲ႔ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ေဇာ္ဦး တို႔ ခ်င္းမုိင္ေတြ႕ဆုံပြဲ၊ ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၆
Share

တရုတ္အစုိးရ ၾကား၀င္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးမႈျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တို႔ မနက္ျဖန္ စက္တင္ဘာ (၅)ရက္ေန႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းျမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC)မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ ႏွင့္ KIO ဒု-ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႔တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ေမးျမန္းသိရသည္။

၁၉၉၄ ျငိမ္းခ်မ္ေရး စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ စစ္ရိွန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး စာခ်ဳပ္ တို႔ကိုအေျခခံၿပီး အပစ္ခတ္ရပ္စဲႏိုင္ရန္ KIO ဘက္ က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို တရုတ္ႏုိင္ငံ Dali (တာလီ)ျမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၂ ၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ မရဘဲ အစည္းအေ၀း ပ်က္ခဲ့ရသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ အျပီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ NRPC အဖြဲ႔ႏွင့္ KIO ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ တုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ ဇူလုိင္၂၀ ရက္ေန႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း ပ်က္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခု အစိုးရ NRPC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို အေကာင္းဘက္က ျမင္ေၾကာင္း KIO ဒုဥကၠဌ-၂ ေဟာင္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီ ပါတီ KSDP ဥကၠဌ ေဒါက္တူးဂ်ာ ဆိုပါသည္။

အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အစိုးရ ႏွင့္ တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရိွေသးေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ႕၀င္ KIO တို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းျမိဳ႕တြင္ ယခု ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။