ကုလ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အစီရင္ခံစာ ကုိ ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္မ်ား ၾကိဳဆုိ

ကုလ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အစီရင္ခံစာ ကုိ ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္မ်ား ၾကိဳဆုိ
Share

တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စစ္ေဆး အေရးယူေပးရန္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ၏ အစီရင္ခံစာကုိ ေထာက္ခံ ၾကိဳဆုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာရိွ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္း (၂၅)ဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာ (၃)ရက္ေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ၾသဂုတ္ (၂၇)ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ အစီရင္ခံစာအတုိင္း ရခုိင္ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ မွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုေပၚက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ပံုစံနည္းတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္လည္း အလားတူ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာအတုိင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ တကြ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ စစ္ရာဇဝတ္ ခုံရံုး ICC တင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အထူးခံုရံုးဖြဲ႔ စစ္ေဆးေပးရန္ ထပ္ဆင့္ ေျပာဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ လက္ရွိ NLD အစုိးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေျပာဆုိပါသည္။

"အခု အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အစီရင္ခံစာက က်မတုိ႔ေဒသ က တကယ့္အျဖစ္ကုိ ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပည့္အဝ ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ေဒသေတြမွာက စစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ တကယ့္ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျပီး ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာကုိ ေထာက္ခံေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး ထုိင္းႏုိ္င္ငံ KWAT မွ အတြင္းေရးမႈး မြန္းေနလီ မွ ေျပာဆုိပါသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ အစုိးရေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လည္း ကမာၻကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေနျပီး လက္ေတြ႕တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာဆုိထားပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကုိလည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီမႈ၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြန္းမံျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္မႈ ႏွင့္ အျခားအကူညီမ်ားစြာကုိ တာဝန္ယူေပးသင့္ သည္ဟု ေျပာဆုိထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ KIO အေနျဖင့္ ကုလ၏ ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ တစ္စံုတရာ သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရွိေသးပါ။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE