'ျငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းေဝးေနဆဲလား' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၈ 'ျငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းေဝးေနဆဲလား' ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ ၃ ႀကိမ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလာရန္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္အေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈကုိ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ Humanity institute (HI) အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား ပန္ဟုတ္ဒူဝါခန္းမ တြင္ ျပဳခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးမႈကုိ ‘ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလွမ္းေဝးေနဆဲလား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားျပီး ၿငိမ္းေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထား အျပင္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ပတ္သက္မႈ စသည့္အျမင္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူလူထု၏သေဘာထားမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC အဆင့္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တင္ျပႏုိင္ခြင့္မရွိသည့္ အျပင္၊ ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ လူမ်ဳိးအဆင့္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္တြင္ အခက္ေတြ႔ေနေၾကာင္းကို Humanity Institute မွတာဝန္ခံ ဦး Naw Htoi က ယခုလို သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေပၚလစီေတြကို ေဆြးေႏြးလုိ႔ရတယ္။ ေရးလုိ႔ရတယ္။ UPDJC တင္ျပရတယ္။ ဒါေပမယ့္တင္ျပမႈကို ေျပာဆုိခြင့္မရွိဘူး။ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူေတြနဲ႔ဘဲလုပ္ေဆာင္သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တုိင္တင္ျပခြင့္ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့အလားကားဘဲ။ ၿပီးရင္ေဆြးမႈမွာလည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္၊ လူမ်ဳိးအဆင့္မပါဘူး။ ဒီအဆင့္ေတြမပါရင္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ ေရွ႕တုိးလုိ႔မရဘူး။”

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဦးေဆာင္သူခဲ့သူမ်ားမွာ UPDJC မွ စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမွ ဆရာေဂ်ာ္ဂြန္း (CSO) ႏွင့္ ေက်က္မ်က္မူဝါဒ အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးမုန္ဒန္ တုိ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ စကားဝိုင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE