ျမစ္ဆံုေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မႈ ျပန္စရန္ တရုတ္ SPIC က ေဒသခံမ်ားကုိ စည္းရံုး

ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ တ႐ုတ္ SPIC မွ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ေနာင္းခိ်န္းေက်းရြာတြင္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ ျပန္စရန္ စည္း႐ုံးခဲ့တယ္
Share

ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၏ အေရးပါပံုမ်ားကုိ တရုတ္ အစိုးရပိုင္ SPIC ကုမၸဏီ မွ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ေနာင္းခ်ိန္းေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္ ေန႔ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

State Power Investment Corporation မွ ယခုလုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကို ေရကာတာ အေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္မွာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္လို သျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ေဒၚ Nang Ja (နန္ဂ်ာ) က ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

“ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ျပန္လုပ္ဖို႔ အခုလုိ ေဆြးေႏြးပြဲ လာလုပ္တာလားလုိ႔ က်မ သူတုိ႔ကုိ ေမးလုိက္တယ္။ သူတုိ႔ဘက္က ျပန္ေျဖတာက ဟုတ္တယ္ ဆိုပါေတာ့ ဆိုျပီး ေျပာလာတယ္။”

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ တုိးတက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းခဲ့သလုိ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း ယခင္ Chipwi ေရအား လွ်ပ္စစ္ မရွိခင္ႏွင့္ ရွိျပီး ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာမႈ၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕မ်ား ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာမႈ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ရရွိေအာင္ ေျပာဆုိ စည္းရံုးခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားၾကား စုိးရိမ္ေနေသာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိလည္း စုိးရိမ္ပူပန္မႈ မရွိေစရန္ SPIC ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူ ေဒၚ Roi Ja (ရြယ္ဂ်ာ) ေျပာပါသည္။

“ျမစ္ဆံုမွာ ေရကာတာ မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္မတို႔က ကန္႔ကြတ္တယ္ ဆိုတဲ့ ေၾကာင္းကို ေျပာေတာ့ သူတို႕က ျပန္ရွင္းျပတယ္။ အခု ေရကာတာ ျပဳလုပ္မည့္ သူေတြဟာ ကမၻာ႔အဆင့္မီ ပညာရွင္ျဖစ္တယ္။ ဒီေရကို ကာမယ့္ တံတုိင္းကိုလည္း ေတာင္တစ္လံုး ထက္မက ထူထက္ျပီး ၾကီးမား ေအာင္ျပဳလုပ္မွာပါ ။ လံုးဝ ဆိုးရိမ္စရာ မလိုပါဘူး တဲ့။”

ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ မည္မွ်ပင္ ခုိင္ခန္႔ေသာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည္ ဆိုေသာ္လည္း မိမိတို႔ ေဒသရွိ ေျမသားသည္ အျခားေဒသ၏ ေျမသားႏွင့္ မတူဘဲ ေျမပြ၊ ေျမရြ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္ သေဘာ မတူႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ထပ္မံ ေျပာဆုိပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE