ပူတာအုိ ခ႐ိုင္အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သံယံဇာတ သင္တန္းႏွင့္ အခမဲ့ ေဆး ကုသေပး

ရွန္ေခါင္ေက်းရြာ၊ ပူတာအို
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ ေဝးလန္ ေခါင္းပါးေသာ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားသို႔ လက္ရိွ နိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ သဘာဝ သံယံဇာတ အေၾကာင္း ပညာေပးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ အခမ့ဲ ေဆးဝါးကုသေပးမႈကို ကခ်င္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆယ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပူတာအိုျမိဳ႕နယ္ အတြင္း အထက္ရွန္ေခါင္၊ ေအာက္ရွန္ေခါင္၊ လံုစြတ္ယန္ ႏွင့္ မခ်မ္းေဘာျမိဳ႕နယ္ နမ့္ခမ္း စသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြန္ယက္ KDNG၊ ကခ်င္နယ္လွည့္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔ Kachin Backpack Team ႏွင့္ ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ၾသဂုတ္ (၉)ရက္မွ (၁၉)ရက္ထိ လွည့္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သံယံဇာတ အသိပညာေပးျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ျပည္သူေတြ ဘာမွ မသိေသးတ့ဲ အခ်ိန္မွာဘဲ ကုမၸဏီေတြ ဝင္ေရာက္လာျပီး အားလံုး လုပ္ကိုင္စားၾကမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္႔ရဲ႕ ေဒသနဲ႔တြင္းထြက္ ပစၥည္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ျပီး ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး လုပ္ကိုင္လို႔ ရေအာင္လို႔” ဟု KDNG မွ ဦး Lum Hkawng (လြမ္းေခါင္)က ေျပာပါသည္။

ေဝးလန္ေခါင္ပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ အသိပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမွာ အလြန္အားနည္းေနေၾကာင္း ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ဖြဲ႔စည္းပံုကို နားလည္မႈ မရိွေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အသိပညာေပးအစီစဥ္မ်ားကုိ အစိုးမွ တာဝန္ယူ ျပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသူမ်ားအေနျဖင့္ အစီစဥ္အား တားဆီး ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္း သြားေရာက္ရွင္းျပခဲ့သည့္ ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦး Tu Raw (တူးေရာ္) ဆိုပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆးခန္းရွိေသာ္လည္း တာဝန္က် က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း မလံုေလာက္မႈအျပင္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈ စနစ္တက် ခံယူသူ နည္းပါးေၾကာင္းကို ကခ်င္နယ္လွည့္ က်န္းမားေရး လုပ္သားအဖြဲ႔မွ ေဒၚ Labang Nu San (လဘန္ႏူးဆန္႔) ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

“ျမိဳ႕နဲ႔ ေဝးေတာ့ ေဆးရံုက ျမိဳ႕မွာပဲ ရိွတယ္ေလ။ ေက်းရြာဘက္မွာက က်န္းမာေရး ေဆးခန္းေတာ့ရိွတယ္။ ေဆးေပးခန္းမွာက ဆရာမ တစ္ေယာက္ပဲ ရိွတယ္။ ဆရာမ ျမိဳ႕ဖက္ကိုသြားတာမ်ားတယ္။ လူနာတြင္ လာတဲ့ အခ်ိန္ ဆရာမ မရိွဘူးဆိုရင္ လူနာတြင္က အိမ္မွာပဲ ေအာင့္ျပီးေနၾကတယ္။ ေဆးခန္းတစ္ခါသြားရင္ ပိုက္ဆံကလဲ အရမ္းကုန္တယ္။ တခိ်ဳ႕က ပိုက္ဆံ အခက္အခဲ ရိွတယ္ေလ။ က်မတို႔ ေရာက္လာျပီးေတာ့ အခမဲ့ သြားေရာက္ကုသေပးေတာ့ အခိ်န္ၾကာ က်န္းမာေရး မေကာင္း ျဖစ္ေနတဲ့ သူေတြ ကိုလည္း အမ်ားၾကီး ေတြ႕တယ္။”

ယခုခရီးစဥ္ကို ပူတာအိုခ႐ိုင္ အာဏာပိုင္မ်ား ဟန္႔တားမႈ မရိွေသာ္လည္း မခ်မ္းေဘာျမိဳ႕နယ္အတြင္း ရဲ ႏွင့္ ဦး အတန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရ၀မ္ ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႕ တို႔ လာေရာက္ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ရိွေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE