ဆႏၵျပ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦးအမႈ တရားလုိ သက္ေသ အစစ္ခံရန္ ပ်က္ကြက္

လြမ္းေဇာင္း၊ ကခ်င္လူငယ္ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္
Share

တပ္မေတာ္ အသေရဖ်က္မႈ ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ ကခ်င္လူငယ္ ဆႏၵျပ ဦးေဆာင္သူ (၃)ဦးကုိ တရားစြဲထားသည့္အမႈ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းထားေသာ္လည္း တရားလို သက္ေသဘက္မွ ခြင့္ယူ ထားေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳႏုိင္ဘဲ ထပ္မံ ရံုးခ်ိန္း ဆုိလုိက္ပါသည္။

တရားလုိ သက္ေသဘက္မွ ခြင့္ယူ သည့္အေပၚ တရားစြဲ ခံထားရသူမ်ားမွ ဦး Lum Zawng က ယခုလုိ ေျပာပါသည္။

“တပ္မေတာ္ဘက္က အခု က်ေနာ္တို႔ကို တရားစြဲ ထားတာျဖစ္ေပမယ့္ သက္ေသေတြ ဘာမွ ျပည့္စံုျခင္းလည္း မရိွဘူး။ သူတို႔ဘက္က တရားလို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္လႊာျဖစ္တဲ့ အတြက္ တကယ္ဆိုရင္ သူတို႔ သက္ေသေတြ က ေရာက္ ကိုေရာက္လာ ရမယ္၊ ဒီလို မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ တရားသူၾကီးကလဲ ဒီအမႈကို ပယ္ခ်ပစ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုက တပ္မေတာ္ဘက္မွ တရားစြဲထားတာ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ တရားသူၾကီးကလည္း တရားဥပေဒက်က် လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္လို ျမင္ပါတယ္။”

လြန္ခဲ့အပတ္ ၾသဂုတ္ (၆)ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္း တရားလို သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးရာတြင္လည္း သက္ေသအေနျဖင့္ ယခု တရားစြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ကုိ မသိသလုိ၊ တရားခံ (၃)ဦးကုိလည္း တိတိက်က် မသိေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့ပါသည္။

ထပ္မံ စစ္ေဆးရန္ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရံုးခ်ိန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE