ကခ်င္ လူငယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ပြဲ ျပဳလုပ္

ၾသဂုတ္ (၁၁)၊ ၂၀၁၈ ကခ်င္ လူငယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ပြဲ၊ Kachin Youth Center၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

ကခ်င္လူငယ္မ်ား စီးပြားေရးအျမင္ပြင့္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ပထမအႀကိမ္ ‘လူငယ္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ’ ကုိ ယေန႔ မနက္ AKYU ၏ ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္လူငယ္စင္တာ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေျမာက္ပုိင္း U.S.A Lum Tu၊ Green Xingra Eco-Tour & Travel မွ Hpauna Seng Hkum၊ Authorized Dealer of John Paints (Norway) & Painting Service မွ Myitung Ying Nam စသည့္ (၃)ဦး တို႔ အဓိက ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကခ်င္လူငယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအျမင္အားနည္းေနျပီး ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္မ်ားလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ တုိးတက္ေရးတြင္ နစ္နာဆုံး႐ံႈးမႈရိွလာသျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ အစီစဥ္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည္ ကခ်င္တမိ်ဳးသားလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္သမဂၢ AKYU ေခါင္းေဆာင္ ဦးလြမ္းေဇာင္း က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“တုိင္းျပည္တစ္ခုမွာ စီးပြားေရးက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးမေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံက အလုိလုိနဲ႔ ပ်က္စီးလာမယ္။ ကခ်င္လူငယ္ေတြ စီးပြားေရးအေၾကာင္း မ်ားမ်ား သိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ လုပ္ငန္းကုိဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္တဲ့ လူငယ္ျဖစ္ရမယ္။ စီးပြားလုပ္ငန္းမွာ ဦးတည္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္လာမွ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္၊ ကုိယ့္ဘာသာအတြက္ အက်ဳိးျပဳလာမယ္။”

ကခ်င္လူငယ္မ်ားတြင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ စိတ္ဝင္စားသူ နည္းပါးေနျပီး သဘာဝသယံဇာတအေပၚ မွီခိုသူ အေရအတြက္သာ မ်ားျပားလာေနေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားဘဝ ပ်က္စီးသြားၾကသည္ဟု ဆရာမ Myitung Ying Nam (Authorized Dealer Of Jotun Paints) က ယခုလုိသုံးသပ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကခ်င္လူငယ္အမ်ားပုိင္းက စီးပြားေရးကုိ စိတ္မဝင္စားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျဖတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ သဘာဝ သယံဇာတ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပယင္း ေတြကုိပဲ မွီခုိေနၾကတယ္။ တစ္ျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုိင္းမွာ စိတ္က မေရာက္ေတာ့ ဘူး။ အဲ့တစ္ခုထဲကုိဘဲ အာရုံစုိက္ေတာ့တယ္။ ၿပီးရင္လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ဖုိ႔နည္းလမ္းမသိတာလည္း ပါတယ္။ ပုိက္ဆံရွိမွ စီးပြားေရးလုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒီလုိအသိဥာဏ္ေတြေၾကာင့္ အခုထိ မတုိးတက္တာပါတယ္။”

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာ္ဖလွယ္ပြဲသို႔ ကခ်င္လူငယ္ (၆၀) ခန္႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE