၄၃ ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္

ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈ (၄၃) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္အာဇာနည္ေန႔၊ ဂ်ာထူဘြမ္၊ လိုင္ဇာ
Share

ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ (၄၃) ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္ အာဇာနည္ေန႔ တြင္ အထိမ္းအမွတ္ ဆုေတာင္းပြဲ အစီစဥ္မ်ားကုိ KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ ႏွင့္ အျခား KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ကို ပထမဆုံး ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ GOC Lahtaw Zau Seng ႏွင့္ တကြ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဆံုးခဲ႔ေသာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔ ကို ကခ်င္အာဇာနည္ေန႔ ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္ အာဇာနည္ေန႔တြင္လည္း KIO ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ မွ မိန္႔ခြန္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး က်ဆံုး ကခ်င္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သလုိ ၄င္းတုိ႔၏ က်န္ရစ္ မိသားစုဝင္မ်ားကုိလည္း ေထာက္ပံ့ ကူညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

Kachin Independence Organization ကုိ ၁၉၆၀ ေအာက္တုိဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ိႈးျမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး လက္နက္ကုိင္တပ္ Kachin Independence Army KIA ကို ၁၉၆၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔မွ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရးကာလ တစ္ေလွ်ာက္ အသက္ေပးခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ ေခါင္ေဆာင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ လြတ္ေျမာက္မႈရရန္ က်န္ရွိေနသူမ်ားက ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း KIO ဒု ဥကၠဌ အဆင့္ ၂ (ျငိမ္း) ေဒါက္တာ တူးဂ်ာ ေျပာပါသည္။

“အသက္ေပးျပီး ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေလးစားရမယ္။ သူတို႔စတင္ခဲ့တဲ့ လမ္းစဥ္ကို က်န္ရိွတဲ့ သူေတြက ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ လုပ္ေဆာင္သြားရာမွာ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ကို ရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရမယ္။ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ ၾကိဳးပမ္းရမယ္။ အသက္ေပးသြားၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြက ေပးခဲ့ၾကျပီ သူတို႔ရဲ႕ ေမ်ာ္လင့္ ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရမယ္၊ မလုပ္ေဆာင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အသက္ေပးခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္တြင္ က ဘာမွမဟုတ္ အလာကားဘဲ ျဖစ္သြားမယ္။”

ယခင္ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ KIO ၾကား (၁၇)ႏွစ္ၾကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္း ၂၀၀၅ မွ စၿပီး ကခ်င္အာဇာနည္ေန႔ကို KIO မွ တရား၀င္ သတ္မွတ္ ျပဳလုပ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

KIO အဖြဲ႔သည္ ယခုခ်ိန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA လမ္းစဥ္ကုိ ျငင္းပယ္ထားျပီး ၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂၀၁၃ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၂ ဦး သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ကတိအတုိင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ၾကိဳးပမ္း ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE