ျမန္မာအစိုးရတပ္ ႏွင့္ KIO တ႐ုတ္ျပည္ Dali ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ မေကာင္း
Share

ျမန္မာအစိုးရတပ္ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Dali ျမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ (၅)ရက္ေန႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္ ရလဒ္ ထပ္မံ မေကာင္းေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္လာသည္။

တပ္မေတာ္ က ‘စစ္ရိွန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥ’ မေဆြးေႏြးမီ ၎တို႔ တင္ျပခ်က္ကို အရင္ လက္ခံရမည္ ဟု အၾကပ္ကိုင္ျခင္းေပၚ KIO လက္မခံပဲ အစည္းအေ၀း ပ်က္ရသည္ဟု သိရသည္။

တပ္မေတာ္ တင္ျပခ်က္သည္ “ခြဲမထြက္ရ၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ဒို႔တာ၀န္ အေရး (၃)ပါး” စသည့္ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို KIO လက္ခံရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္သတင္းဌာန KNG စုံစမ္းသိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ယခု Dali ေတြ႕ဆုံပြဲကိစၥ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIO ႏွစ္ဖက္လုံး တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွင့္ သတင္းေဖာ္ျခင္း မရိွေသးပါ။

အထက္က တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁)ရက္ေန႔က ပထမ အၾကိမ္ Dali ျမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KIO တင္ျပခ်က္ကို တပ္မေတာ္ လက္မခံေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ယင္းေနာက္ ဇူလုိင္ (၂၀)ရက္ေန႔ KIO ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း ခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (MPC) အဖြဲ႕တို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ (၂၀)ရက္ေန႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ယခု ဒုတိယ အၾကိမ္ Dali ေတြ႕ဆုံပြဲ ျဖစ္လာသည္။

တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္ ကို လက္မခံေသာ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ (Northern Alliance) အဖြဲ႕၀င္ KIO သည္ ၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂၀၁၃ တပ္မေတာ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ႏွစ္ဖက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ ၾကိဳးပမ္းေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုလို အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးျခင္း မေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထိုးစစ္ ျပန္လည္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ေၾကာင္းကို ကခ်င္ စစ္ေရးသုံးသပ္သူမ်ား ေျပာဆိုေနပါသည္။