ဟူးေကာင္းခိ်ဳင့္၀ွမ္း Lawt Ja စစ္ေရွာင္မ်ား (၂)ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္

ဇူလိုင္ (၃၁) စစ္ေျပး ၂ ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲ၊ Shahtu Zup ေက်းရြာ၊ ဟူးေကာင္းခိ်ဳင့္၀ွမ္း
Share

အစုိးရ အသိမွတ္ျပဳျခင္း မရွိေသးေသာ လီဒုိ လမ္းမေပၚ Shahtu Zup ႏွင့္ Awng Ra ေက်းရြာမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးခုိလံႈေနေသာ Lawt Ja (ေလာ့ဂ်ာ) စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၏ (၂)ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲအစီစဥ္ ဇူလုိင္ (၃၁)ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လအတြင္း Shahtu Zup (ရွထူးဇြပ္) ေက်းရြာအနီး ေရႊေမာ္ နယ္ေျမ တစ္ဝုိက္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံ အမ်ားအျပား လက္ရွိအခ်ိန္ထိ Shahtu Zup (ရွထူးဇြပ္) ႏွင့္ Awng Ra (ေအာင္ရာ) ေက်းရြာ အသင္းေတာ္ဝင္းမ်ားတြင္ ခုိလံႈေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယမန္ေန႔ျပဳလုပ္သည့္အစီစဥ္မွာ အိမ္ေထာင္စု (၂၂)စုမွ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၉၁) ေနထုိင္ေသာ Awng Ra ေက်းရြာ မူရင္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ား ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တည္းခုိစရာ အိမ္ခန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အကူညီေပးထားေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါး အကူညီလုိအပ္ေၾကာင္း Awng Ra ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (မူရင္း) စစ္ေရွာင္စခန္း တာဝန္ခံ Sara Zau Awng (ဆရာေဇာ္ေအာင္) ေျပာပါသည္။

လြန္ခဲသည့္ ၂ ႏွစ္ Shahtu Zup နယ္ေျမ တစ္ဝုိက္တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ယခု Shahtu Zup ေက်းရြာ ႏွင့္ Awng Ra စံျပေက်းရြာ တုိ႔ရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (KBC)၊ မူရင္း ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (KBBC)၊ ႐ိုမန္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ (RC) စသည့္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ စစ္ေရွာင္ ၁၅၀ ခန္႔ ခုိလံႈေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရတပ္ ႏွင့္ KIA တို႔ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ ေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၎ ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ယခု တႏုိင္းျမိဳ႕ေပၚတြင္ ခုိလံႈလွ်က္ရွိေနပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE