ရုိက္နက္ဖမ္းဆီးခံ ၀ိုင္းေမာ္ KBC လူငယ္ တာ၀န္ခံ ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျပန္လႊတ္ေပး

ဆရာ Zaidan Bawm Ying၊ KBC ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ လူငယ္တာ၀န္ခံ
Share

ဆဒံုေဒသ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (BGF) စစ္သားမ်ား ရိုက္နက္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေသာ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ KBC ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ လူငယ္တာဝန္ခံ ဓမၼဆရာ Mading Zaidan Bawm Ying ကုိ အာမခံ ျဖင့္ ယေန႔ ၾသဂုတ္ (၁)ရက္မွာ ျပန္လႊတ္ေပးျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုမွ သိရသည္။

ရုိက္နက္ ခံရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ဓမၼဆရာ Zaidan Bawm Ying အား ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ တြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလုိ လြတ္ေျမာက္လာသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ ဝမ္းေျမာက္ ရေၾကား ဇနီးသည္က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE