ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံု မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၁၈ ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕ နဲ႔ ကခ်င္လူထု အစည္းအေ၀း က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္း
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲဖုိ႔ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ (Kachin State Constitution Drafting and Coordination Committee) ကုိ ယေန႔ ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ကခ်င္လူထု အစည္းအေ၀းမွ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား၊ ရုိးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဗဟုိမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ သုေတသီမ်ားအျပင္ ျမိဳ႕နယ္တုိင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ (၄၇) ဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ကုိ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕၊ ယုဇန ရပ္ကြက္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ စိန္ေသာမတ္(စ္) ဓမၼာ႐ုံ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ မူၾကမ္း အျမန္ျပီးစီးႏုိင္ေရးအတြက္ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာဆုိပါသည္။

ယေန႔ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသအသီးသီးမွ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစုံမွ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္း ကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သည့္ ကခ်င္အမိ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ (Kachin State National Congress for Democracy, KNCD) ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေရးသားကာ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ အတြင္း အုပ္ေရ ၂၀၀၀ ပံုႏွိပ္ျပီး ျဖန္႔ခ်ီထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE