၂၀၁၆ မွ တ႐ုတ္ ေမာင့္စိန္ ကုမၸဏီ တည္ေဆာက္တဲ့ မုန္ေပၚသံရည္ၾကိဳ စက္႐ုံ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း
Share

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၾကိဳးကုတ္ (ပန္ဆိုင္း)ျမိဳ႕၊ မုန္႔ေပၚ ေက်းရြာ Loilem Pa တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သံရည္ၾကိဳ စက္ရံုကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ ယခုတြင္ အဆုိပါ စက္ရံုအစား မိႈ ေပါင္းစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ ဆိုင္းဘုတ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။

ကုမၼဏီသည္ အစပုိင္းတြင္ ဖုန္း circuit၊ ကြန္ပ်ဴတာ circuit မ်ားကုိ အရည္ၾကိဳမည့္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားလာသျဖင့္ မိႈေပါင္းမည့္ စက္ရံုသာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာပါသည္။

ထိုစက္ရံုတည္ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာသည္ မုန္ေပၚေက်းရြာသားမ်ား၏ ေသာက္သံုးေရ အရင္းျမစ္ျဖင့္ စမ္းေရ ထြက္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မုန္ေပၚ KBC ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မွ လည္း ဇြန္လဆန္းအတြင္း ကန္႔ကြက္စာ ထုတ္ျပန္ထားျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု မိႈေပါင္းမည့္ စက္ရံုေဆာက္မည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း စက္ရံုတည္ေဆာက္ရေလာက္ေအာင္ ထုိေဒသတြင္ မိႈ မ်ားစြာ ထြက္ရိွျခင္း မရိွသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ထုိစီမံကိန္းကုိ အယံုအၾကည္မရိွ ကန္႔ကြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ မလုပ္ခိုင္းေစခ်င္ဘူး၊ အဲ့ဒီေနရာက ေရထြက္ေပါက္လဲ ျဖစ္ေနတယ္၊ သူတို႔က စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ တဲ့ အမိႈက္တြင္ ေသာက္သံုးတဲ့ေရထဲ ဝင္ေရာက္သြားရင္ ဒုကၡ ၾကံဳရမွာက က်ေနာ္တို႔ေဒသခံေတြဘဲေလ” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ကုမၼဏီ အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို လမ္း၊ အသင္းေတာ္ မိဘမဲ့ ေဂဟာ ႏွင့္ ေက်းရြာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီ ေထာက္ပ့ံေပး မည္ဟု ေျပာေၾကာင္းကိုလည္း သိရပါသည္။

စက္ရံုတည္ေဆာက္မည့္ Loilem Pa သည္ မုန္းေပၚရြာမွ ၁ မိုင္ေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စက္ရံုလာတည္ေဆာက္ မည့္ ကုမၼဏီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႕ အေျခစိုက္ ေမာင့္စိန္ ဘိန္းအစားထိုး ကုမၼဏီ ျဖစ္ျပီး ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္ကို ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ေပးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာပါသည္။

ယခုခ်ိန္ စက္ရံု တည္ေဆာက္ျခင္း ကို ရပ္ထားေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကိရိယာမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

၎ကုမၼဏီသည္ မံုးေပၚရြာသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စတင္ဝင္ေရာက္လာျပီး ဘိန္းအစားထိုး လုပ္ငန္း နာမည္ျဖင့္ ၾကံ စိုက္ခင္းမ်ား စတင္လုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။