ဖားကန္႔ မက္လင္ေဂ်ာင္ ေျမျပိဳမႈတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသူ (၂၉)ဦး ထိ ရွိလာ

မက္လင္ေဂ်ာင္သို႔ ဖားကန္႔ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ေရာက္ရိွလာ၊ ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၈
Share

ဇူလုိင္ ၂၄ ယမန္ေန႔ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ မက္လင္ေဂ်ာင္ ေျမျပိဳက်မႈမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသူ (၂၅)ဦး စာရင္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ယေန႔တြင္ ေနာက္ထပ္ (၄)ဦး စာရင္း ထပ္မံ ရရွိသျဖင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူ စုစုေပါင္း (၂၉)ဦး ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။

ထပ္မံတိုင္ၾကားထားသည့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူတို႔သည္ ေမာ္မံုေက်းရြာမွ (၂)ဦး ႏွင့္ ဖားျပင္ေက်းရြာမွ (၂)ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယခုတြင္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္ ရဲမ်ား စုေပါင္းျပီး ေျမဇာပံုတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ ရွာေဖြေရးမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္အတြက္ မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ကို အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေျမျပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ေျမျပိဳသည့္ ေနရာ အပၚပိုင္းတြင္ ေက်ာက္တူး သမားမ်ား ဆက္လက္ တူးေဖာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE