ေငါ့ခ်န္းခ ေရကာတာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား နစ္နာႏုိင္မႈ စစ္တမ္းကုိ ရွင္းလင္း

ဇူလိုင္ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ငါ့ခ်န္းခ ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား နစ္နာႏုိင္မႈ စစ္တမ္း ရွင္းလင္းပြဲ၊ Madira Hotel၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕
Share

ေငါ႔ခ်န္းခ ျမစ္ဝွမ္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(၄)ခု ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎ေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝထိခိုက္နစ္နာႏုိင္မႈ (SIA) စစ္တမ္းေကာက္ယူ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲကို ယေန႔ ဇူလိုင္လ (၂၃)ရက္္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ Madira Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူျပီးျပီဟုဆိုေသာ္လည္း စစ္ေဆးရန္ေတာင္းခံသည့္အခ်ိန္ ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံလူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္ကာ စစ္တမ္း ျပန္လည္ ေကာက္ယူထားသည္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရိွႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦး Zawng Dai က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ (Social Impact Assessment, SIA) ေကာက္ယူျခင္းျပဳလုပ္ျပီးျပီ ဆိုလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းၾကည့္ေတာ့ ရပါတယ္။ စာတင္ပါ ဆိုလို႔ လဲ စာတင္တယ္။ ၂ ပတ္ေလာက္ၾကာလဲ ဘာမွ အေၾကာင္း မျပန္ဘူး။ အဲ႔တာေၾကာင့္ ဒီ Tanks အဖြ႔ဲ ေတြကို အကူအညီေတာင္းျပီး ေဒသခံတြင္ရဲ႕ ဆံုးရံႈးမယ္႔ လူမႈဘဝထိခိုက္နစ္နာႏုိင္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေကာက္ယူစစ္ေဆးခဲ့တာကို ျပည္သူအမ်ား သိေစခ်င္တယ္။”

ေငါ႔ခ်န္းချမစ္ဝွမ္းေပၚ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ေငါ႔ခ်န္း၊ လီဆူ၊ လခ်ိဒ္၊ ေလာင္ေဝၚ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

စီမံကိန္းျပဳလုပ္ျဖစ္ပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္ အဓိက စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အျခားေသာ အရာမ်ား အခက္ေတြ႔ ပ်က္စီး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ ကြန္ရက္ Tanks အဖြ႔ဲ စိီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ မ Ja Hkaw Lu ကေျပာပါသည္။

“တကယ္လို႔ ဒီစီမံကိန္း လုပ္ျဖစ္သြားရင္ေတာ႔ ေဒသခံေတြအတြက္ အဓိက စားဝတ္ေနေရး ဝင္ေငြေတြ နဲ႔ ဘိုးဘြားပိုင္ အေမြအနစ္တြင္ ရရိွေတာ႔မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။”

ယင္းစီမံကိန္းသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ မွ စတင္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမပါဝင္ဘဲ ျပဳလုပ္လာျခင္း ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကခ်င္ေဒသ တိုက္ပြဲ ျပန္လည္စတင္လာသျဖင့္ လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE