ယေန႔ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ KIO တို႔ ခ်င္းမိုင္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ၊ KIO ဥကၠဌ
Share

ယေန႔ ဇူလိုင္ (၂၀)ရက္ေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ေခါင္းေဆာင္ တို႔ ေတြ႕ဆုံၾကမည္ျဖစ္သည္။

အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC အတြင္းေရးမွဴး အျငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ေဇာ္ဦး ႏွင့္ KIO ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥ ေဆြးေႏြးသြား မည္ဟု KIO သတင္းရပ္ကြက္ကဆိုသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေပၚ မူတည္ၿပီး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တပ္အခ်င္းခ်င္းၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁)ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ Dali ျမိဳ႕တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ ဦးေဆာင္ေသာ KIO ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ KIO ဘက္မွ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ တပ္မေတာ္ ဘက္က လက္မခံဘဲ KIA ကို ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ျမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ သစ္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္လာခဲ့ရသည္။

ေမလကုန္ပိုင္း KIA ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ေခတၱရပ္ထားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ ျပန္လည္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္လာျခင္းျဖစ္သည္။


KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE