ကေလး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ၁ပတ္ သင္တန္း ဟူးေကာင္းေဒသမွာ ျပဳလုပ္

ဇူလိုင္ ၁၁-၁၈၊ ၂၀၁၈ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ဟူးေကာင္းခိ်ဳင့္၀ွမ္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Share

ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေဒသခံမ်ားကို ကခ်င္နယ္လွည့္က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔ Backpack မွ ကေလး သူငယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္လ (၁၁)မွ (၁၈) ယေန႔ထိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

လီဒိုလမ္းမ ေက်းရြာ (၅)ရြာမွ ျပည္သူမ်ားကို ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ကို Backpack မွ စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက ရည္ရြယ္တာက ကေလးသူငယ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျပည္သူေတြ နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္တာပါ” ဟု Backpack အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး Lahpai Hkun Seng မွ ေျပာပါသည္။

ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ယခုလုိ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးရိွျပီး သူငယ္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ေသာအခြင့္အေရး ရိွသည္ကို နားလည္ သေဘာ ေပါက္လာေၾကာင္းကို ေဒသခံ ဦး Tang Gun က ယခုလို ေျပာသည္။

“ဒီလို ျပဳလုပ္ေပးတာဟာ က်ေနာ္တို႔ အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ ကေလးေတြ အတြက္ ဒီလို အခြင့္အေရး ေတြ ရိွေနပါလား ဆိုျပီး သိလာတယ္။ ဒါက တကယ္ကို သိထားသင့္တဲ႔ အေၾကာင္းေတြပါ။”

တစ္ပတ္သာအတြင္း Wa Ra Zup၊ Shahtu Zup၊ Sanpya၊ Kawng Ra၊ Nawng Mi စသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကခ်င္ Backpack သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အဓိက ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမားေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE