ကာခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းကုိ ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႐ႈံ႕ခ်

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ (ဘယ္) နဲ႔ KIA ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ တို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆုံ၊ ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၈
Share

ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး သည္ ဘာသာေရးကို အျခခံျပီး ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ မိန္႔ခြန္႔ကို လက္မခံ ႐ႈံ႕ခ်ေၾကာင္း ကခ်င္အရပ္ဘက္လူမႈဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဇူလုိင္ (၁၆)ရက္ေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

‘ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕/ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIO/KIA အဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ကခ်င္လူထု၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရပ္တည္ေပးရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း တာဝန္ရိွ အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္လူထုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တန္းတူအခြင့္အေရး ရရိွရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ KIO/KIA ကို စတင္တည္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း’ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကခ်င္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (၁၇)ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။

“ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာသြားတာက လက္ေတြ႔ အေျခအေန နဲ႔ တကယ့္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ မဟုတ္မမွန္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ က်မတို႔ အေနနဲ႔ လက္မခံဘူး။ အဲ႔ဒီအတြက္ ႐ႈံ႕ခ်တယ္” ဟု ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ကခ်င္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဒၚ San Htoi ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခ်ိ္္န္တြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အသီးအပြင့္ ဖန္တီး မေပးႏိုင္ဘဲ ျပည္သူလူထုဘဝ ပိုမိုနစ္နာလာသည့္အေပၚ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာျခင္းမျပဳဘဲ စစ္ေရးအရသာ တုန္႔ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔တိုင္ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ျပည္သူလူထုမွ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

၁၉၆၂ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္ မွစ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သူမွာ အစိုးရ အာဏာကို ရယူထားေသာ တပ္မေတာ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကမၻာသိပင္ျဖစ္သည္ ဟုေျပာပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပို္ိင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေနေသာ္လည္း အျခား တစ္ဖက္တြင္မႈ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို မရပ္မနား ျပဳလုပ္ေနလွ်က္ရိွေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေထာက္ျပထားသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE