ၾသစေၾတးလ် ကခ်င္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကဆုန္စစ္ေရွာင္မ်ားကို က်ပ္ (၇၅)သိန္း ကူညီ

ကဆုန္စစ္ေရွာင္စခန္း၊ နမၼတီးျမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ Photo: facebook/Thomas Nhkang

ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံေရာက္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား က ၎တို႔ ရွာေဖြရရိွေသာ ရံပုံေငြႏွင့္ အျခား ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား ေပးလွဴေသာ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ပမာဏ (၇၅)သိန္း ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ကဆုန္စစ္ေရွာင္မ်ားကို ကူညီေပးခဲ့သည္။

နမၼတီးျမိဳ႕ရိွ စစ္ေရွာင္စခန္း (၃)ေနရာကို က်ပ္ (၂၅)သိန္း စီျဖင့္ ဇူလိုင္ (၁၀) ရက္ေန႔ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္ဟု အဆိုပါေငြကို လက္ခံ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည့္ စစ္ေရွာင္ ကူညီေပးေနသူ ဦး Nhkang La ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရတပ္ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ၾကား ဒုတိယအၾကိမ္ ျဖစ္ပြားေသာ ကဆုန္တိုက္ပြဲ ေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ ၁၀၇၂ ဦးသည္ ဧၿပီ လဆန္းကတည္းက နမၼတီးျမိဳ႕ကို ထြက္ေျပးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုခ်ိန္ ၎တို႔သည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ျမိဳ႕ဦး စခန္းတြင္ (၂၁၆)ဦးႏွင့္ လမ္းခြ စခန္းတြင္ (၃၇၀)ဦး၊ လမ္းခြ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ စခန္းတြင္ (၄၈၆)ဦး စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ခိုလႈံေနၾကသည္။

ၾသစၾတးလ် Kachin Association Victoria (KAV) ႏွင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ယခုလို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ လက္ခံရရိွျခင္းကို အထူးဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဦး Nhkang La ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ စစ္ေရွာင္မိသားစုမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္ရန္ KAV က ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ရရိွေသာ ရံပုံေငြကို ကူညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE
  • Popular

  • Latest