ဆႏၵျပ (၃)ဦး အမႈ ေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္နယ္တရားရံုး ျငင္းပယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕
Share

တပ္မေတာ္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ ကခ်င္လူငယ္ ဆႏၵျပ ဦးေဆာင္သူ (၃)ဦး အမႈကို ေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္မျပဳဘဲ ျမိဳ႕နယ္ တရား ရံုးတြင္ အရင္တိုင္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားရန္ ယေန႔ ဇူလိုင္ (၉)ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ ခ်ခဲ့သည္။

ဇူလုိင္ (၃)ရက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းထားေသာ အမႈတြဲေခ်ဖ်က္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ျငင္းပယ္လုိက္ေၾကာင္း တရားခံမ်ား၏ ေရွ႕ေန ဦး မုန္ဆုိင္းတူး က ယခုလို ရွင္းျပသည္။

“ဒီေန႔ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ထားျပီးတဲ့ေနာက္ တရားသူၾကီးမွ ေနာက္ဆံုး အမိန္႔ခ်တာပါ။ ျပစ္မႈ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၆၁) နဲ႔ အမႈတြဲကို ေခ်ဖ်က္ေပး ဖို႔ တင္ထားတဲ့ဟာကုိ အမႈ ေခ်ဖ်က္ ဖို႔ အေၾကာင္းမရိွဘူး။ ေအာက္ရံုးမွာဘဲ အရင္တိုင္းဆက္လက္ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ရမယ္လို႕ အမိန္ခ်ထားပါတယ္။”

တရားစြဲ ခံထားရသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎အမိန္႔အား ေက်နပ္မႈ မရိွပါက အထက္တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး အမိန္႔အား ေက်နပ္ပါက ေအာက္ရံုးတြင္သာ အရင္တိုင္းဆက္လက္ စစ္ေဆးခံသြားမည္ေၾကာင္းကို ေရွ႕ေန ဦးမုန္ဆိုင္းတူး က ေျပာသည္။

အမႈကို ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ ျပည္နယ္တရားရံုးမွ ဇူလိုင္ (၁၆) ေန႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလမွ စတင္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ထိုးစစ္အတြင္း ပိတ္မိ ျပည္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္ ၏ တားဆီးထားျခင္းမွ လႊတ္ေပးရန္ ေမလ က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ကခ်င္လူငယ္ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ့ ဦးလြမ္းေဇာင္း၊ ဦးေဇာ္ဂ်တ္ ႏွင့္ ေဒၚ နန္ပူ တို႔ သည္ တရားစြဲ ခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE