ကခ်င္ေဒသ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ အေၾကာင္း ျပည္ပ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

Press conference at FCCT on unheard atrocity in Kachin
Share

လူမ်ား မ်က္ကြယ္ျပဳထား ခံရေသာ ကခ်င္တိုက္ပြဲ (၇)ႏွစ္တာ ကာလ ျမန္မာ အစိုးရတပ္ ၏ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈအေၾကာင္း ျပည္ပသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ကခ်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္လာသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႕အခြင့္အေရး ခိ်ဳးေဖာ္မႈ အမိ်ဳးမိ်ဳး ခံေနရသည့္အေၾကာာင္း ကို “Kachin: Untold Story-Seven Years of Unheard Atrocity” ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို Foreign Correspondents’ Club of Thailand (FCCT) မွာ ဇြန္လ (၂၈)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနကလပ္ ကေန ကခ်င္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္း သိခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းစာဆရာေတြကုိ ကခ်င္ေတြရဲ႕အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ ကခ်င္ေတြစစ္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ားလာတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ ကခ်င္ေဒသေတြမွာ ရြာေတြပ်က္စီး သြားတဲ့အေၾကာင္း၊ မ်ဳိးသုန္းသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တစ္ကမာၻလုံးသိေအာင္ေျပာျပဖု႔ိပါ” ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ဆရာႀကီး Lazum Kam Hpang (လဇြမ္ကြမ္ဖန္) က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကခ်င္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ ဦး အင္ဆန္ ဂြမ္ဆန္ ကလည္း Skype က တဆင့္ ပါဝင္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ သို႔ Amnesty International၊ UNDP၊ FORUM ASIA၊ ILO၊ FORTIFY RIGHTS စေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ စုစုေပါင္းလူ (၂၀)ေယာက္ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။