တတိယအၾကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ အတြင္း တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္ရပ္ရန္္ UNFDP ေတာင္းဆုိ

UNFDP leader Daw Bawk Ja (left)
Share

ေရွ႕လမွာ က်င္းပမည့္ တတိယ အႀကိမ္ (၂၁)ရာစု ပင္လုံေဆြးေႏြးပြဲ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ UNFDP ပါတီ က ဇြန္ (၂၇) ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ UNFDP ပါတီအေနျဖင့္ ဇူလုိင္ (၁၁)ေန႔ စတင္မည့္ (၂၁)ရာစု ပင္လုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလအတြင္း ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းကုိ မလုိလားေၾကာင္း UNFDP ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚ Labyawng Bawk Ja (ေဘာက္ဂ်ာ) က ယခု ဆိုသည္။

“ၿပီးခဲ့ေသာေဆြးေႏြးပြဲ (၂)ႀကိမ္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အၿမဲလုိလုိ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တုိက္ပြဲ ေတြျပင္းထန္လာတယ္။ တပ္မေတာ္က မူေဘာင္ (၆)ခ်က္ကုိ အေလွ်ာ့ေပးတာမရွိဘူး။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕သေဘာထားကုိလည္း လုိက္ေလ်ာမူမရွိ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းမွာ ေအာင္ျမင္မူမရွိခဲ့ဘူး။”

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စု အားလုံးကုိ စုံညီစြာ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေအာင္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့တမ္မေတာ္မွ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚျပီး လြတ္လပ္စြာ တန္းတူေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိလားေၾကာင္းကုိ ေတာင္းဆုိ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီ ဥကၠဌ ေဟာင္း ေဒၚ ေဘာက္ဂ်ာ ဦးေဆာင္ေသာ United Nationalities Federal Democracy Party (UNFDP) ပါတီ ႐ုံးကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ေမလ (၅)၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE