နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သတၱဳတြင္း ဆိုးကိ်ဳးမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ ရြာသားမ်ား ခံစားရ

သတၱဳတြင္း (ဘယ္) နဲ႔ ဓါတုပစၥည္း အိမ္၊ Shingchyai သတၱဳတြင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ နယ္ေျမ၊ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Share

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ျမန္မာအစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေဒသ Shingchyai (စင္ၾကိဳင္) ႏွင့္ Wutmaw (ေဝေမာ) ေက်းရြာအနီး တရုတ္ သတၱဳတြင္း ကုမၼဏီ အသုံးျပဳေသာ ဓါတုေဆးေၾကာင့္ ယခု ရြာသားမ်ား ေဘးထြက္ ဆုိးကိ်ဳး ခံစားလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဌာေနရြာသားမ်ား က်န္းမာေရးထိခ်ုက္ျခင္း ႏွင့္ ေသာက္ေရ အခက္အခဲ ခံစားေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

သတၱဳတြင္းမွာ အသုံးျပဳသည့္ အမည္မသိ ဓါတုပစၥည္းမ်ား ယခု မိုးရာသီ မိုးေရႏွင့္အတူ နီးစပ္ရာ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား သို႔ စိမ့္၀င္ေသာေၾကာင့္ ၎ေရကို ထိမိ၊ ခ်ိဳးမိသည့္ ရြာသားအခိ်ဳ႕သည္ ခႏၶာကုိယ္ ယားယံျခင္း ႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမ်ား ခံစားလာသည္ဟု ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ အဆိုးဆုံး အျဖစ္ အမိ်ဳးသမီး၊ အမိ်ဳးသား ကေလးမရႏိုင္သည္အထိ ဆိုးကိ်ဳး ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကို သတၱဳတြင္း ကုမၼဏီ အလုပ္သမားမ်ား ရြာသားမ်ားကို ေျပာျပထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယခုခ်ိန္ Shingchyai (စင္ၾကိဳင္)ရြာ အနီး ေသာက္ေရအျဖစ္ အားထားရေသာ သဘာ၀ စမ္းေရမ်ား မသန္႔ရွင္းေသာေၾကာင့္ မုိးေရကုိသာ အားထားေနရေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ ရြာသား တစ္ဦး ယခုလုိ ေျပာျပပါသည္။

“မုိးေရကုိပဲ အဓိက အားထား ေသာက္သံုးေနရ ပါတယ္။ သူတုိ႔က ေျမၾကီးမွာ ေဆး(ဓါတုေဆး) ထည့္ျပီး တူးေဖာ္ေနတယ္။ အခု က်ေနာ္တို႔ ေရေသာက္တဲ့ ေခ်ာင္းဖ်ားဘက္မွာလည္း တူးေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း အဲဒါ စုိးရိမ္တယ္။ သူတုိ႔ တူးထားတဲ့ ေျမစာေတြက မုိးရြာရင္ တျခားဘက္ကုိ ျပန္စီးေမွ်ာလာတာ။”

Shingchyai ေက်းရြာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုလည္း ရွိေနျပီး ေမလ မိုးရာသီ ၀င္လာခ်ိန္မွ ၎တို႔၏ ေသာက္ေရ ႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အတြက္ပါ မုိးေရကုိသာ အဓိက အားထား ေနရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဦး Zahkung Ting Ying (ဇခုန္တိန္႔ယိန္း) ဦးေဆာင္ေသာ ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (NDA-K)၊ ယခု နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (Border Guard Force) နယ္ေျမ Wutmaw တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ၿပီး Shingchyai တြင္ ၂၀၁၈ မတ္လ က စတင္ခဲ့သည္။

“ေက်းရြာ နယ္ေျမ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမည္” ဟု ဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လုိသူ ေဒသခံ တစ္ဦး ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ သတၱဳကုမၼဏီမွ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ သတၱဳအမ်ိဳးအစား တူးေဖာ္ေနသည္ကုိ မသိရေသးေသာ္လည္း ‘ေက်ာက္လည္း မဟုတ္ ႏြားႏုိ႔ကဲ့သို႔ အျဖဴေရာင္ရိွေသာ အရည္မ်ားကုိ တူးေဖာ္ေနသည္’ ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦး ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိ ေျပာပါသည္။KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE
  • Popular

  • Latest