စစ္ေရွာင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အတြင္းက်က် လိုအပ္ခ်က္ ကူညီရန္ လိုအပ္ေသး

Awng Lawt စစ္ေရွာင္မ်ား၊ Jaw Masat ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာနအ အသင္းေတာ္၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

စစ္ေရွာင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္း အေျမာက္အမ်ား လာေရာက္ကူညီ ေနၾကေသာ္လည္း စစ္ေရွာင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ကို အတြင္းက်က် ကူညီရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ Awng Lawt ေက်းရြာ စစ္ေရွာင္ ဆရာမ Seng Ja က ေျပာပါသည္။

ဆရာမ Seng Ja (ဆိုင္းဂ်ာ)ႏွင့္အတူ Awng Lawt (ေအာင္ေလာ့ဒ္) စစ္ေရွာင္ ၈၀၀ ေက်ာ္သည္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ Jaw Masat (ေဂ်ာ္မဆတ္) ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ (KBC)မွာ ခိုလႈံေနပါသည္။

“လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာက ကိုယ့္အတြက္ တကယ္လို အပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအရာေတြ တစ္ခု ခ်င္းစီကို အတြင္းက်က် ဘာလို အပ္တယ္ ဘာက အလိုအပ္ဆံုးလဲ ဆိုတာကို အခုခ်ိန္ထိ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသးဘူး” ဟု ဆရာမ ကေျပာသည္။

ယခု စစ္ေရွာင္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးႏိုင္ျခင္း မရိွေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

စစ္္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာျပီး ျမိဳ႕ေပၚေရာက္ရိွလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေလယဥ္ပ်ံ ေတြ႕လွ်င္ ေၾကာက္လန္႕ စိတ္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာျပသည္။

“အခု က်မတို႔ ဆီက ကေလးေတြဆိုရင္ ကားတံခါးဘဲ ပိတ္လိုက္ရင္ေတာင္မွ ေသနတ္သံဘဲ ထင္ျပီးေတာ့ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္လန္႔ ေနတဲ့ဟာေတြ ရိွတယ္ ျပီးေတာ့ ဒီျမိဳ႕ေပၚက ေလယဥ္ပ်ံဘဲ ေတြ႔ လိုက္ရင္ေတာင္မွ သူတို႔ ပုန္းဖို႔ ေနရာေတြ ရွာလာၾကတယ္” ဟု ဆရာမ က ေျပာသည္။

စစ္ေရွာင္မ်ား၏ အဓိက အခက္အခဲမ်ားကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ္လည္း စစ္ေရွာင္မ်ား၏ စိတ္ဒဏ္ရာကို ကုသရန္ ခက္ခဲ ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။