ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ KNC ဥကၠဌ အျပိဳင္ ထုတ္ျပန္

KNC ဥကၠဌ Dr. M Kawn La
Share


ကခ်င္ အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ KNC ပါတီ မွ လာမည့္ ၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ေနရာ အတြက္ ပါဝင္္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ပါတီ ဥကၠဌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တရား၀င္ ပါတီီ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲ Kachin National Congress, KNC ပါတီ ဥကၠဌ Dr. M Kawn La ၏ လူမႈေရးကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ facebook တြင္ ဇြန္ ၂၄၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေရးသားထားခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။

KNC ပါတီသည္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေရးကုိ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးထား ေသာ္လည္း လက္ရွိ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (KSDP) ႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (UDPKS) သုံးပါတီ သေဘာတူထားေသာ Kachin State People’s Party (KSPP)တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး အခန္းက႑အတြက္ ဧျပီလ (၁၀)ရက္ မဂၽြယ္ခန္းမ လူထုစည္းေဝးမွ တာဝန္ေပးအပ္ ႏွင္းထားေသာ (၁၇)ဦး ေကာ္မတီ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ေစာင့္စားလ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈကုိ (၁၇)ဦး ေကာ္မတီ၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္” ဟု KNC ပါတီ ဥကၠ႒ M Kawn La ၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား (KSDP၊ KDP ႏွင့္ UDPKS) ၏ ဇြန္ (၅)ရက္ အစည္းအေ၀းက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ KDP ဥကၠဌ ဦး ကြမ္ေဂါင္ ေအာင္ခမ္း (Slg. Gumgrawng Awng Hkam) ကို ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း (candidate) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

သုံးပတ္ေက်ာ္ အၾကာ ယခုလို KNC ဥကၠဌ ၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္ အျပိဳင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပၚ ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီမ်ား (KSDP၊ KDP ႏွင့္ UDPKS) မွ အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကို လည္း ပါတီဘက္ ကသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။