မူးယစ္ အႏၱာရယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လူထု ေဆြးေႏြးပြဲ ျမစ္ၾကီးနား တြင္ ျပဳလုပ္

June 22-23 Harm Reduction Public Awareness Campaign at Majoi Hall in Myitkyina
Share

ႏွစ္ရက္ၾကာ ဇြန္ (၂၂-၂၃) မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လူထုအျမင္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Harm Reduction Public Awareness Campaign) အစီအစဥ္ကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ စီတာပူ မေနာကြင္း Majoi ခန္းမ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာက္ဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အျပင္ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ မ်ားစြာ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ၎ကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ စည္း႐ုံး ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Tsinyu Sut Naw မွ ယခုလို ေျပာသည္။

“အားလံုးသိၾကတဲ့ အတိုင္းဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာက မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူမ်ားတယ္။ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ေရာဂါ ေတြလဲ မ်ားတယ္ေလ၊ ျပီးေတာ့ လူမႈေရး ျပႆနာေတြလဲ မ်ားတယ္ေလ၊ ဒီလို ျဖစ္ေနလဲ ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမယ္ ဆိုတာကို မသိၾကဘူး။ အဲ့တာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္သြားရင္ ေကာင္းမလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။”

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာင္း အသိပညာေပးေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ထားသူမ်ား၏ လက္မႈ ပညာရပ္၊ ခံစားခ်က္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ျခင္း တုိ႔ ပါဝင္သည္။

အဆုိပါ မူးယစ္ေဆးဝါး လူထုအျမင္ ေဆြးေႏြးပဲြ အစီအစဥ္ကို လူဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ ခန္႕ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။