တရုတ္ CPI ေဆာက္ေပးသည့္ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးလာ

ပ်က္စီးေနတဲ့ အိမ္၊ ေအာင္ျမင္သာ စံျပေက်းရြာ
Share

ျမစ္ဆံု ေရကာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အစိုးရ ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာ သို႔ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံ ေဒသခံမ်ား ၏ ေနအိမ္မ်ား ယခု (၈)ႏွစ္ ျပည့္လာခ်ိန္ ခုိင္ခံ့မႈ မရွိ ယိုယြင္း ပ်က္စီးလာၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ အခက္အခဲ ၾကံဳေနရပါသည္။

အဆုိပါ ေနအိမ္မ်ားကုိ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္သည့္ တရုတ္ အစိုးရပိုင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုမၼဏီ CPI (China Power Investment) မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မတို႔ အိမ္ပ်က္သြား တံုးက သြားေျပာေတာ့ ျပန္ျပင္ေပးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က အလြယ္ ျဖစ္သလိုဘဲ လုပ္ေပးပါတယ္၊ လုပ္ေပးတာ မၾကာေသးပါဘူး၊ ခု ျပန္ပ်က္လာပါျပီ၊ သူတို႕ လုပ္ေပးတာ ေဖာင္ေဒးရွင္းက မခိုင္ေတာ့ အခု အေပါက္ေပါက္လာျပီ” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚ Dashi La Hkawn က ေျပာျပသည္။

တရုတ္ကုမၼဏီမ်ား ေနအိမ္ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ပင္ သစ္သားတံုးမ်ား၊ ပလတ္စတစ္၊ လႊစာမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမအိပ္ အခြံမ်ား ျဖစ္သာ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္ကို အိမ္ျပန္ ျပဳျပင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ ရိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာပါသည္။

CPI ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ ေနအိမ္မ်ားသည္ လွပမႈ ရွိေသာ္လည္း ခုိင္ခံမႈ မရွိေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ဆုိပါသည္။

“ဟုတ္ခဲ့ က်မအိမ္ကလဲ ေလ နည္းနည္းဘဲ တိုက္တာ ေခါင္မိုးအကုန္လွန္သြားတယ္၊ ျပန္ျပင္ေပးတာကလဲ အဲ့ဒီ လွန္သြားတာကိုဘဲ လာလုပ္ေပးသြားတယ္၊ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ေပးပါဘူ၊၊ သူတို႕ လုပ္ေပးတာက မေကာင္းတာပါ” ဟု ေအာင္ျမင္သာ ရြာသား တစ္ဦးျဖစ္သူ Jan. Ja Hkawn (ေဒၚဂ်ာေခါန္) က ေျပာပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ပ်က္စီးသြားသည့္ ေနအိမ္မ်ားကို ယခုအခါ ျပန္ျပဳျပင္ ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနထိုင္သည့္ အိပ္ရွင္မ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္မႈ ကုန္က်ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ရေၾကာင္းသိရသည္။

ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သာ ေက်းရြာ သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ရေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ေဒသကုိ ျပန္ျပီး ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိေၾကာင္း Jan. Ja Hkawn (ေဒၚဂ်ာေခၚန္) က ေျပာပါသည္။