မုိင္းနား RC စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါ ပ်ံ႕ပြားေန

Mung Na (မိုင္းနား) RC စစ္ေရွာင္စခန္း၊ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Share

ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ မိုင္းနား စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ကတ္သလစ္ RC စစ္ေရွာင္စခန္း တြင္ ေသာက္သံုးေရ ႏွင့္ အိမ္သာ မသန္႔ရွင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား ဝမ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါ ခံစားေနရေၾကာင္း စခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျပာပါသည္။

မိုးတြင္း မသန္႔ရွင္းေသာေရအုိင္မ်ားမွ ေရမ်ားသည္ ေသာက္သံုးေရ အျဖစ္ အသံုးျပဳေနေသာ ေရတြင္းမ်ားသုိ႔ စိမ့္ဝင္မႈေၾကာင့္ ၀မ္းေရာဂါ ခံစားေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း စခန္းတြဲဖက္ တာဝန္ခံ ေဒၚ လဇြမ့္ေဇေနာ ယခုလို ေျပာသည္။

“မိုးက ဒီအေတာအတြင္းမွာ ဆက္တိုက္ရြာေနေတာ့ အဲ့ဒီ မိုးေရေတြက ေျမေအာက္ထဲ ျပန္စိမ္႔ဝင္ျပီး အခု သံုးေနတဲ့ ေရကန္တြင္မွာလဲ ပါႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခုဒီစခန္းမွာ စစ္ေရွာင္ဦးေရ ဟိုတေလာက ျပန္ထပ္တိုးေရာက္လာတယ္ေလ။ ဆုိေတာ့ အိမ္သာကလည္း လံုလံု ေလာက္ေလာက္ မရိွ။ ေနတာကလဲ အားလံုးစုျပံဳ ျပီးေနတာ။ အိမ္သာကလဲ အားလံုးေပါင္းျပီး သံုးရတယ္။ သန္႔ရွင္းမႈ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္လို႔လည္း ျဖစ္မယ္။”

Mung Na (မုိင္းနား) ကတ္သလစ္ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ လက္ရိွ လူဦးေရ ၁၈၄၀ ဦး ရိွေနျပီး ယခင္ႏွစ္ မိုးတြင္းကာလ ထက္ ယခုႏွစ္ မိုးတြင္း ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္ပြားသူ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာ ေဝဒနာရွင္အခ်ိဳ႕သည္ စစ္ေရွာင္စခန္းရိွ ေဆးခန္းတြင္ ကုသမႈ ခံယူျပီး အခ်ိဳ႕မွာ အျပင္ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကုသမႈခံယူလ်က္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ စခန္းရိွ ေဆးခန္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ လူနာ အေရအတြက္ ကေလး၊ လူၾကီး အားလံုး ပွ်မ္းမွ် ၅၀-၆၀ ခန္႔ လာေရာက္ ကုသခံယူေနၾကေၾကာင္း အဆုိပါ စခန္းမွ က်န္းမာေရး တာဝန္ခံ ဆရာမ ေဒၚခင္မာမိုး ေျပာျပသည္။

“အခုဒီေဆးခန္းမွာ ကုသေပးေနတာကေတာ့ တစ္ရက္ကိုကေလးေရာ၊ လူၾကီးေရာ အေရအတြက္ ကေတာ့ ပွ်မ္းမွ် အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ ခန္႔ ရိွတယ္၊ ကၽြန္မတို႔က ဒီေဆးခန္းမွာ ေန႔ ဘဲ ရိွၾကတယ္၊ တစ္ခါတေလကေတာ့ မိုးခ်ဳပ္ထိ ေနရပါတယ္၊ ေနာက္ပိုင္း ည ေတြမွာ ျဖစ္ၾကတာေတာ့ အျပင္ေဆးခန္းေတြကို သြားျပ ပါတယ္၊ အျပင္ေဆးခန္းေတြက လူနာေတြလဲ ဒီမွာျပန္ျပီး ကုသေပးပါတယ္။”

အဆိုပါ စစ္ေရွာင္စခန္းရိွ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလွ်ာႏွင့္ အျခားေသာ ေရာဂါေဝသနာရွင္မ်ား၏ က်န္းမားေရး ေစာင့္ေလွ်ာက္မႈမ်ားကုိ ျမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ဆရာမ (၂)ဦးျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္း အျပင္ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ားတြင္ ဂလိုရင္း (chlorine) ခတ္ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။