ျငိမ္းခ်မ္ေရး အတြက္ ကတ္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား ျမစ္ၾကီးနား တြင္ စီတန္း ဆႏၵျပ

ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၈ ငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွရန္ ကခ်င္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ ေနပုံ
Share

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ျမစ္ၾကီးနား ကတ္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဆုေတာင္း ပုတီးစိတ္ စီတန္းလွည့္လည္ လမ္းေလ်ွာက္သည့္ အစီစဥ္ကုိ ယေန႔ မနက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစီစဥ္တြင္ ကတ္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားက မယ္ေတာ္ထမ္းစင္ ႏွင့္ အတူ လမ္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းခဲ့ျပီး ျမစ္ႀကီးနား ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပုိင္၊ စီတာပူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပုိင္္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကတ္သလစ္ ဘာသာဝင္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မယ္ေတာ္ သခင္မအားျဖင့္ သူ ့ရဲ႕ သားေတာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္္၌ ေတာင္းေလ်ွာက္ေသာစိတ္ ျဖင့္ ပုတီးစိတ္တယ္။ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ႏွင့္တကြ ကခ်င္ျပည္နယ္ အျမန္ဆုံးစစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမူရရွိ လာႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္သည္” ဟု ဆရာ Paul Tu Raw က ေျပာပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကေသာ သက္ဆုိင္ရာ လူႀကီးမင္းမ်ားမွလည္း စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာင္လင့္ေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။

ယင္း စီတန္း လွည့္လည္လမ္းေလ်ွာက္ ဆုေတာင္းရာတြင္ ကတ္သလစ္ ဘာသာဝင္ သာမက အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။