သက္ၾကီး ရြယ္အို ဒုကၡသည္သစ္မ်ား ဆန္မာ စားရန္ ခက္ခဲ

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ Trinity အသင္းေတာ္ စစ္ေရွာင္စခန္း
Share

အင္ဂ်န္းယန္ျမိဳ႕နယ္မွ ထပ္မံ ေရာက္ရိွလာၾကေသာ စစ္ေျပးေရွာင္ျပည္သူမ်ားမွ သက္ၾကီးရြယ္အုိအခ်ိဳ႕သည္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးထားသည့္ ဆန္မာကို စားသံုးရာတြင္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ ရိွေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ဆန္ က မာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတာင္ေပၚ က ျပည္သူေတြက ဆန္ ေပ်ာ့တာဘဲ စားၾကတယ္ေလ” ဟု ျမစ္ၾကီးနား Trinity စစ္ေရွာင္ခန္း တာဝန္ခံ Ginshung La Hkawng ကေျပာ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္သုိ႔ အသစ္ေရာက္လာေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ဆန္ေပ်ာ့နွင့္္ေရာ၍သာ ခ်က္ေကၽြး ေနရေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

သက္ၾကီးရြယ္အို အခိ်ဳ႕သည္ က်န္းမာေရးအရ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ စားေသာက္ရသည့္အတြက္ သူတို ့အား သီးသန္႔ ခ်က္ေကၽြးေနရသည္ဟု သိရပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE