ယုဇနကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ၾကား ေျမယာအေရး ျပႆနာ ထပ္ျဖစ္

ယုဇနကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ၾကား ေျမယာအေရး ျပႆနာ ထပ္ျဖစ္
Share

ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသ လီဒုိလမ္းမ ရွိ Nawng Mi ေက်းရြာတြင္ ယုဇန ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ၾကား လယ္ယာ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထပ္တုိက္အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္အတြင္းမွ စတင္ကာ ေတာင္သူ(၁၀)ဦး၏ လယ္ယာ ဧက (၁၀၀)ေက်ာ္ကုိ ယုဇန ကုမၸဏီဘက္မွ backhoe ေျမတိုးစက္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ ကေလာ္ထုိးေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္လာသည္ဟု ေဒသခံ ဦး Seng Awng ထံမွ သိရသည္။

“သူတုိ ့ကဘက္ဟုိး ႀကီးေတြနဲ ့ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ ဝင္ထုုိးကေလာ္လာတယ္။ သူတုိ႔က ေၾကးစားငွားၿပီး ကုမၸဏီ ကုိယ္စား အခုလုိ လုပ္ခုိင္းေနတယ္။ ေတြ ့လုိ ့ က်ြန္ေတာ္တုိ ့လာၿပီးေျပာရင္ ရုိင္းစုိင္းတဲ့အျပဳအမူေတြနဲ ့တုန္ ့ျပန္တယ္၊
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ကေတာ့ ကုိယ့္ေနရာမွာေနၿပီး အရင္ကတည္းက ကုိယ္ပုိင္တဲ့ေျမယာကုိ ကုိယ္ဘဲ လုပ္စားခ်င္တယ္။ ဒါကုိေတာင္းဆုိေနတာလဲၾကာၿပီ။ သူမ်ားေနရာ ဝင္လုၿပီး လုပ္စားေနတာမဟုတ္ဘူ ဟု” ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ယုဇနကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထိ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားမွ သိရသည္။

လီဒုိလမ္းမေပၚ ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ ယုဇနကုမၸဏီ ၾကား ေျမယာ ျပႆနာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ပံုမွန္ ျဖစ္ေနျပီး ယခု အေျခအေနအတုိင္း အစုိးရမွ မေျဖရွင္းပါက ေအာက္ေျခတြင္ ျပႆနာ ပုိမုိျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ယုဇန ကုမၸဏီ မွ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားကုိ ပုိင္နက္က်ဳးလြန္မူနဲ ့ တရားစြဲဆုိထားသည့္ အမႈ ယခု ထိ ရင္ဆုိင္ေနရေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။

လီဒုိလမ္းမ ေပၚရွိ ေတာင္းသူမ်ား၏ ေျမယာမ်ား ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရက ယုဇနကုမၸဏီကုိေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး ထုိေျမယာမ်ားကုိျပန္လည္ရယူႏုိင္ရန္ ေဒသခံမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရသို ့ စာေရးသားေတာင္းဆုိႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မူ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထိ မေအာင္ျမင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။