တပ္မေတာ္ အေသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ကခ်င္လူငယ္ သပိတ္ ေခါင္းေဆာင္ (၃)ဦး ကို တရားစြဲ

Lum Zawng၊ ကခ်င္ သပိတ္စခန္း ေခါင္းေဆာင္
Share

ပိတ္မိ စစ္ေရွာင္မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ကခ်င္လူငယ္ထု သပိတ္စခန္းကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ(၃)ဦး အား တပ္မေတာ္မွ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

တရားစြဲဆုိခံရသူ (၃)ဦးမွာ ေရွ႕ေန ကုိ Lum Zawng၊ ဦး Zau Jat ႏွင့္ ေဒၚ Nang Pu တုိ႔ျဖစ္ျပီး မနက္ျဖန္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ တရား ရင္ဆုိင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

“စစ္ပြဲၾကား အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ကယ္ေပးရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈေပးရန္ ႏုိင္ငံသား၏ မူလ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သူ႔ကုိ အသေရဖ်က္ပါသနည္း” ဟု တရားစြဲခံရသူ တစ္ဦး ကုိ Lum Zawng က ယေန႔ သူ၏ လူမႈ စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားပါသည္။

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တုိ႔ တုိက္ပြဲၾကား ပိတ္မိေနေသာ စစ္ေရွာင္မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆုိသည့္ ကခ်င္လူငယ္ထု သပိတ္စခန္းကုိ ဧျပီ (၃၀) ရက္ေန႔မွ ေမလ (၈)ရက္ေန႔ အထိ ျပဳလုပ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာမုိင္း၊ Lai Nawng Hku စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အစုိးရမွ ကယ္ထုတ္ေပးခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လမ္းမေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ ဦးေဆာင္သူ ကုိ Lum Zawng ႏွင့္ မ Sut Seng Htoi တို႔ ႏွစ္ဦးကို ျငိမ္းစုစီ ဥပေဒျဖင့္ တရားရံုးက ေမလ (၉) ရက္ေန႔မွာ ေငြဒဏ္ ၃ ေသာင္းစီျဖင့္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE