ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ ဦးေဆာင္ျပီး ပါတီ ဖြဲ႔စည္း

ေမ ၅ ျမစ္ၾကီးနား UNFDP ပါတီဖြင့္ပြဲ က်င္းပ၊
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား မတရား ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားမွာ ပါဝင္ကူညီေပးေနေသာ ေျမယာအေရးလွဳပ္ရွားသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ ဦးေဆာင္ၿပီး ကခ်င္္္္ပါတီအသစ္ တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ ပါတီသစ္၏ အဖြင့္ဆုေတာင္းအပ္ႏွံျခင္း အစီစဥ္ကုိ ေမလ(၅)ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနား တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ပါတီ၏ အမည္ကုိ ‘ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ’ (PAWNG YAWNG RAM RAWT HPUNG) ဟု အမည္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီသစ္ ထူေထာင္ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္အတြင္း ဆုံးရွဳံးေနေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ မွ ေျပာၾကားသည္။

“ေျမယာေတြ ဆုံးရွဳံးရင္ ကၽြန္မတုိ႔ တုိင္းျပည္ပ်က္စီးလာမယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေျမယာေတြဆုံးရွံဳးေနရင္ အလကားဘဲ၊ ယခုခ်ိန္္ထိ အစုိးရ ခြင့္ျပဳတဲ့ ကုမၸဏီေတြက နည္းလမ္းမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေျမယာ မတရားသိမ္းယူမူေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ဒါေတြကုိတရားေသားနည္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟုုု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မိမိေျမယာကုိ မိမိ ျပန္လည္ပုိင္ဆုိင္ေရး ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေသာ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ဖက္ဒရယ္ကုိ စနစ္ကုိ အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြာမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ယင္းပါတီအဖြဲ႔ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစျပီး မွတ္ပံုတင္ခဲ့ရာ တရားဝင္ပါတီခြင့္ျပဳမိန္ ့သည္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ လတြင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပါတီကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ ့စည္ၿပီး အစုိးရတစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ ဟုဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

‘ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (United Nationalities Federal Democracy Party, UNFDP’ အေနျဖင့္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP)၊ ကခ်င္အမိ်ဳးသားကြန္ကရက္ (KNC) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (UDPKS) ပါတီတုိ႔ ပါဝင္သည့္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း လူထုအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လက္တြဲသြားမည္ဟု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာဆုိပါသည္။

“ပါတီ မေပါင္းျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းက အျမင္ မူဝါဒ မတူတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါေတြမွာေတာ့ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မူေတြ လုပ္ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုဖြံ ့ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အတြက္ပူးေပါင္းရြက္ရန္ရွိတယ္” ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေဘာက္ဂ်ာသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မွ စတင္ျပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုု ပါတီ (NDF) ျမစ္ၾကီးနား ဥကၠဌအျဖစ္ ႏွစ္ရွည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အျမင္ဝါဒကြဲလြဲမူေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယခု အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ‘ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ’ ပါတီ ဥကၠဌ တာဝန္အျဖစ္ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။