စစ္ေရွာင္မ်ား လႊတ္ေပး လာေသာေၾကာင့္ ကခ်င္လူငယ္ ဆႏၵျပပြဲ ယာယီ ရပ္နား

Lum Zawng၊ ကခ်င္လူငယ္ သပိတ္စခန္း ေခါင္းေဆာင္
Share

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ပိတ္ပင္ထားျမစ္ျခင္းခံ ေနရေသာ ကားမိုင္း၊ Lai Nawng Hku (မံ၀ယ္) ျပည္သူ ၁၅၂ ေယာက္ကို အစိုးရမွ ေဘးကင္းလံုျခံဳရာသို႔ ကယ္ထုတ္ေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ ျမစ္ၾကီနားျမိဳ႕ လူငယ္လမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္ကို ယာယီ ရပ္နားထားေၾကာင္း တာဝန္ခံ ဦးလြမ္းေဇာင္းမွ သိရသည္။

“အစိုးရအေန နဲ ့ပိတ္မိေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို ကယ္ထုတ္ေနျပီလို ့ၾကားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာမေသခ်ာ ကို က်ေနာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေနပါတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ခု ဒီလူုငယ္လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵုျပမယ့္ အစီစဥ္ ကုိ ယာယီ ရပ္နား ထားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ပိတ္မိေနေသာ ျပည္သူမ်ားအား ေဘးလြတ္ရာ သို ့ ကယ္ထုတ္ေပးမည္ ဆိုပါက လူငယ္သပိတ္စခန္းအား ရုတ္သိမ္း ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ကယ္ထုတ္ ေပးျခင္းမရိွပါက လူငယ္ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵျပ ျခင္းအစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းထပ္မံ ေျပာသည္။

ယေန႔ မနက္မွလည္း ပိတ္မိေနျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ေျပာသည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ကားမိုင္း၊ လိုင္ေနွာင္ခူး (မံ၀ယ္) မွ ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး သာမကဘဲ အျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနေသးေသာ ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူငယ္တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျပာပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE