ေက်ာက္စိမ္းေျမမွာ ပထမဆံုး ေက်ာက္မ်က္ အေရာင္းျပပြဲ စတင္ 

ယေန႔ မတ္ ၂၆ ပထမဆုံး ျမစ္ၾကီးနား ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းျပပြဲ ကို ဖြင့္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္၊ စက္မႈဇုံ၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share
ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ပထမဆံုး အၾကိမ္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အေရာင္းျပပြဲကုိ ယေန႔ မတ္ ၂၆ ရက္ ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ၿပီး မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ပထမဆံုး အၾကိမ္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ အေရာင္းျပပြဲကုိ ယေန႔ မတ္ ၂၆ ရက္ ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ၿပီး မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တန္းဖိုးနိမ့္ ေက်ာက္စိမ္း C ႏွင့္ D အဆင့္ရွိေသာ ျဖတ္သား ႏွင့္ အေခ်ာထည္ အတြဲ ၄၀၀ ေက်ာ္ကုိ စတင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ျပသထားျပီ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ကုိ တရုတ္ျပည္မွ ျပည္တြင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္း ရွာေဖြေပးလုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခုုလုိတရားဝင္ အေရာင္းျပပြဲ ျပဳလုပ္ရလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမစ္ၾကီးနား ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠဌ ဦးရိပ္နန္ေဇလြမ္းက ေျပာပါသည္။ 

“ျပည္သူလူထုမ်ား အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာထြက္တဲ့ေက်ာက္က တရုတ္ျပည္မွာ ေစ်းကြက္သြားျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဆီမွာေတာ့ ေစ်းကြက္ မရွိဘူး။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ေစ်းကြက္ရွိကုိရွိရမယ္ ဆုိတဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။” 

gems and jewellery fair Myitkyina mar 26-30-2018.jpg

ယခုျပပြဲတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္မွ ႏုိင္ငံျခား ယူရုိေငြမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာျပပါသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတြင္း ယခု ပထမဆံုး အၾကိမ္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရားဝင္ အေရာင္းျပပြဲ လုပ္ခြင့္ရသည္မွာ  ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း ဥကၠဌ က ေျပာပါသည္။ 

ယေန႔ မနက္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ တုိင္းမွဴး ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမွ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံမွ ဧည္သည္တုိ႔လည္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ပါသည္။ 

တရုတ္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပားလည္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE