ပါတီ ေပါင္းစည္းျခင္း ကုိ လက္ခံမည့္ ကခ်င္ လူထုညီလာခံ ဧျပီ ၁၀ ရက္ သို႔ ရက္ ျပန္ ေရႊ႕

 ကခ်င္အမ်ိဳးသားအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ WMR ႐ုံးတြင္ WMR ႏွင့္ ကခ်င္ေပါင္းစည္း ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကား လူထုညီလာခံ ကိစၥ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနစဥ္၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

ကခ်င္ ေပါင္းစည္း ပါတီ အား တရား၀င္ အတည္ျပဳေပးမည့္ ျမစ္ၾကီးနား မဂၽြယ္ခန္းမ ကခ်င္ လူထု ညီလာခံကို ဧျပီ ၁၀ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ရန္ တတိယ အၾကိမ္ ရက္ ျပန္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို ယမန္ေန႔ သေဘာတူလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ေနရာအရပ္ရပ္မွ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အားလံုးပါဝင္ႏုိင္မည့္ ကခ်င္လူထု ညီလာခံၾကီး အတြက္ အစီစဥ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ WMR ႏွင့္ ကခ်င္ေပါင္းစည္း ပါတီဝင္မ်ား မတ္ ၂၀၊ အဂၤါေန႔ ျမစ္ၾကီးနား WMR ႐ုံး အစည္းအေ၀း တြင္ ရက္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမ က ညီလာခံကို ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ေန႔ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း WMR က အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး ဟု ဆိုကာ မတ္လ ၃၁ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထပ္မံ WMR ဘက္မွ ၎ေန႔ရက္သည္ ေလာ္ေဝၚရုိးရာႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ပြဲေတာ္ ႏွင့္ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စုတုိ႔၏ ဆုေတာင္းပြဲ ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ ေနသည္ဟု ဆိုကာ ဧၿပီလသို႔ ရက္ ေနာက္ဆုတ္ လိုက္သည္။

ယခုလို WMR အဖြဲ႕ဘက္မွ ညီလာခံ ရက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး အဖြဲ႕အတြင္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေပါင္းစည္း ပါတီ ဘက္က လူထုညီလာခံကို အလ်င္အျမန္ က်င္းပေပးရန္ လိုလားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ေနရာ အမ်ားစု ရရိွေရး အတြက္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ကခ်င္လူထု က လိုလားေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး ကို လုပ္ေဆာင္လာရာ စုစုေပါင္း ကခ်င္ပါတီ (၇)ခုအနက္ အဓိက (၃) ပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (KSDP)၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (KDP) ႏွင့္ ကခ်င္အမိ်ဳးသား ကြန္ကရက္ (KNC) တို႔က ပါတီ ေပါင္းစည္းရန္ လက္ခံ လာျခင္းျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE