ေမခ၊ ေငၚ့ခ်န္းခ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ရန္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ

ေမခ၊ ေငၚ့ခ်န္းခ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ရန္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ၊ မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၈
Share

အစိုးရ၏ ေမခ ႏွင့္ ေငၚ့ခ်န္းခ ျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေဆာ့ေလာ္ ႏွင့္ ခ်ီေဖြ ေဒသခံ မ်ားသည္ မတ္လ ၁၄ ႏုိင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားေန႔ တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ျမစ္ ၂ ခုတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္း ၈ ခုကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပြဲကုိ ေဆာ့ေလာ္ျမိဳ႕နယ္ ငါေမာဇြပ္ေက်းရြာ ေငၚ့ခ်န္းခ ျမစ္နေဘး တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆႏၵျပပြဲ ပါဝင္ရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံ ေဒၚတိန္႔လြင္ က သူမ၏ ခံစားခ်က္ကုိ ယခုလုိ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

"ဒီမွာ သူမ်ားေတြ ေရကာတည္ေဆာက္မယ္ဆုိတာကုိ မၾကိဳက္တာ လာေရာက္ ေဖာ္ျပ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ မၾကိဳက္ရတာလဲ ဆုိရင္ ဒီစီမံကိန္း လုပ္လုိက္ရင္ က်မတုိ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ေနရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္လုိက္ရင္ က်မတုိ႔ ေသသြားတာနဲ႔ တူသြားျပီ”

ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ ၆၈ ခုမွ ေဒသခံ လခ်ိတ္၊ ေလာ္ေဝၚ၊ ရဝမ္ ႏွင့္ လီဆူ မ်ိဳးႏြယ္စု ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္မွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ခက္ခဲ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

အဆုိပါေဒသမ်ားသည္ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္သာ ေျမျပန္႔ျဖစ္ျပီး အဓိက လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရကာတာစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ားကုိ အက်ိဳးယုတ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္ကုိ သိရပါသည္။

ေၾကြေၾကာ္သံမ်ားမွာ “ေရကာတာတည္ေဆာက္မယ့္ ကုမၸဏီအလုိမရွိ၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားပါ၊ ေမချမစ္ ေငၚ့ခ်န္းျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာအားအလုိမရွိ” တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဆႏၵျပပြဲကုိ ေဒသခံ ၃၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

အစုိးရအေနျဖင့္ ေမခ ႏွင့္ ေငၚ့ခ်န္းခ ျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေၾကာင္း အမိန္႔ မထုတ္ျပန္ေသးသေရြ႕ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိေနၾကပါသည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE