ကခ်င္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေသြးစုပ္ေနေသာ တရုတ္ သစ္သ်ွဴး ငွက္ေပ်ာ အႏၱရယ္

တ႐ုတ္ ငွက္ေပ်ာျခံ၊ ေဂြထုေဒသ၊ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Share

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ဦးလဆန္ေအာင္ဝါ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ေဒသ နမ္ေခါင္ ရြာသားမ်ား၏ အခက္ခဲ ငုိေၾကြးသံမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ဆန္း ကတည္းကပင္ စတင္ ၾကားခဲ့ရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းသမားအခ်ိဳ႕သည္ ေဂြထုေဒသ နမ္ေခါင္ေက်းရြာကုိ ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းတုိက္စြာျဖင့္ ထုိေန႔တြင္ စိတ္မေကာင္းစရာ ျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အျဖစ္အပ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ ရြာကုိေရာက္ျပီး ခနအၾကာ ရြာနေဘး မီးေလာင္သံ စတင္ၾကားရျပီး ေကာင္းကင္ တစ္ခုလံုး မဲေမွာင္သြားေအာင္ မီးေလာင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါေတာ့သည္။ ထုိစဥ္ ရြာသားမ်ား၏ မ်က္ႏွာမွာ မိႈင္ေတြေနျပီး တစ္စံုတစ္ခုကုိ အားကုိးရာမဲ့ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။
Chinese banana field in Gwi Htu area in Kachin State.jpg
အေျခအေနအေၾကာင္းစံု သိရွိရန္ ဦးလုကာ အင္ေလာ္ေနာ္ဆမ္ ကုိေမးျမန္းၾကည့္ရာ “က်ေနာ္တုိ႔စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ကၽြန္းသစ္၊ ပ်ဥ္းကတုိး ပင္ေတြကုိ အခုလုိ မီးရိႈ႕ေပးလုိက္တာပါ။ တရုတ္ သစ္သွ်ဴး ငွက္ေပ်ာ စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံက ေျမေနရာ အတင္းလုယူထားတာပါ” ဟုေျပာျပသည္။

ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းခံရေသာ ေျမေနရာမ်ားသည္ ေဒသခံ ေတာင္သူ ၂၅ ဦး၏ ျခံေျမဧက ၁၇၀ ေက်ာ္၊ ကၽြန္းသစ္ပင္ ၈ ေသာင္းေက်ာ္ ႏွင့္ အျခား သီးႏွံပင္တုိ႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

“ရြာသူ/သား အားလံုးနဲ႔ စည္းေဝးတုိင္ပင္ျပီးမွ ေျပာခဲ့ေသာစကား သူတုိ႔ေျပာခဲ့တာက လမ္းေဖါက္ဖုိ႔ သက္သက္ပါ။ ငွက္ေပ်ာ စုိက္ခင္းဆုိတာကေတာ့ လံုးဝ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ဒီကေန႔ ဟာ မီးရိႈ႕ျခင္းလည္း ခံရပါတယ္” ဟု ရြာ ဥကၠဌ ဦးလဆာလေခါင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ကုိ ထပ္မံ ေျပာျပပါသည္။

နမ္ေခါင္ရြာသည္ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ခ်ိန္းေက်းရြာ အုပ္စု တြင္ပါဝင္ျပီး ယခင္စစ္ေဘးေၾကာင့္ ရြာပ်က္ပ်က္ခဲ့ရကာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ျပန္လည္ စုစည္းေနထုိင္လာသည့္ ရြာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လက္ရွိ အိမ္ေျခ ၄၀ ခန္႔ရွိျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကုိ အဓိက လုပ္ကုိ္င္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

Burning forest near Nam Hkawng village for Chinese banana field in Gwi Htu area in Kachin State.jpg
သုိ႔ေသာ္လည္း ေဂြထုေဒသ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္မွ ဗုိလ္ၾကီး လေဂါင္ေယာ္ က ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းေဖါက္ေပးမည္ဟု ရြာသားမ်ားကုိ စည္းရံုးလက္မွတ္ထုိးေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ငွက္ေပ်ာပင္စိုက္ပ်ိဳးမယ့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္း မရွိခဲ့ဟု သိရပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ တစ္စံုတရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ‘ရွိန္းတာ ကုမၸဏီ’ မွ ဦးေမာင္အုိက္ တာဝန္ခံျပီး နမ္ေခါင္ရြာသားမ်ား၏ သစ္ေတာ ကၽြန္းသစ္ ဧရိယာမ်ားကုိ စတင္ခုတ္ထြင္ခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

ရြာသားမ်ား ကန႔္ကြက္ေနသည့္ၾကား ည အခ်ိန္ ကၽြန္းသစ္ပင္မ်ား ခုတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။

နမ္ေခါင္ရြာကုိ ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေန႔လည္စာအျဖစ္ ကခ်င္ရုိးရာ ဖက္ထမင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူစား ေနၾကစဥ္ ရြာလူၾကီးတစ္ဦးက ‘ဒီလုိသဘာဝ ဖက္ရြက္ ေတြဆုိတာ ေနာက္ဆုိ ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ငွက္ေပ်ာပင္ၾကီးပဲ စုိက္လုိက္တဲ့အတြက္ အကုန္ပ်က္စီးမွာဘဲ’ ဟု ရင္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။

အမွန္ပင္ နမ္ေခါင္ရြာ၏ သဘာဝထြက္ ဟင္သီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ေမြးတိရစာၦန္မ်ားမွာ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာပင္မ်ားၾကား ဆက္လက္ရွင္သန္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။

shat makai.jpg
ငွက္ေပ်ာပင္စုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတု ေဆးဝါးမ်ားသည္ ေဒသ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ စီးေမွ်ာ္ျပီး ထုိေဒသရွိ ေမြးတိရစာၦန္မ်ား ေသေၾကေနသည့္ ျမင္ကြင္းကုိ အားလံုး ျမင္ေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

“ထင္းေခြ ဖုိ႔ေနရာ၊ ေရခပ္ေသာက္ဖုိ႔ ေခ်ာင္း၊ စားသံုးဖုိ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ ျပီးေတာ့ ေတာင္ယာခုတ္ဖုိ႔ ေနရာ တစ္ခုမွ မရွိေတာ့ဘူး။ က်မတုိ႔ ေျမေနရာ ျပန္ရခ်င္တယ္။ ေမြးတိရစာၦန္ မရွိရင္ ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ က်မတုိ႔ကုိ ေမာင္းထုတ္ေနတဲ့ သေဘာေပါက္ေနတယ္။ ဘာမွ မရွိရင္ ဘယ္လုိေနရမလဲလုိ႔ ဟုိတေလာ လဆန္ေအာင္ဝါ တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္ေတာ့ ေျပာလုိက္ျပီ” ဟု ေဒၚလဘန္ေကာ့နန္ က ေျပာျပသည္။

လယ္ယာထက္ ေတာင္ယာ လုပ္ငန္းပုိမုိ အားထားလုပ္ကုိ္င္ေနေသာ နမ္ေခါင္ရြာသားတုိ႔ အဖုိ႔ ယခုလုိ ေျမေနရာ အတင္းသိမ္းယူခံရျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔ ဘာဆက္လုပ္မည္ကုိပင္ မသိရဘဲ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ေျမေနရာ ျပန္လည္ ရရွိရန္ႏွင့္ ဆံုးရံႈးသြားေသာ ကၽြန္းသစ္ပင္ႏွင့္ အျခား သီးႏွံပင္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌထံကုိ ရြာသားမ်ား မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က စာတင္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နမ္ေခါင္ရြာကုိ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွ ေတာင္ယာတစ္ခုလံုး မီးေလာင္ေနသည္ကုိ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့သည့္ တစ္ေလွ်ာက္ ဌာေန ျပည္သူ႕စစ္မွ တာဝန္က် စစ္သား ၂ ဦး လုိက္ပါခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ညေနပုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပန္လမ္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဌာေနျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ စာထဲတြင္ “နမ္ေခါင္ေက်းရြာပုိင္ ေျမဧက ၅၃၇ ကုိ ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္ ရြာလူၾကီးမ်ား မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥအဝ ဝ ကုိ လံုးဝ ကန္႔ကြက္မႈမရွိ သေဘာတူေၾကာင္း” ပါဝင္သည့္စာကုိ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

burning forest for Chinese banana farm.jpg
ရြာသားမ်ားကေတာ့ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္သာ သေဘာတူျပီး ငွက္ေပ်ာပင္ စုိက္ပ်ိဳးမယ့္ကိစၥ မသိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။

နာရီဝက္အၾကာ ေျပာဆုိၾကျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔မ်ားကလည္း ေကာင္းမြန္စြာ အိမ္ ျပန္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မွ ဗုိလ္ၾကီး Hkawn Tawng ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ နမ္ေခါင္ရြာသားမ်ားသည္ ေနာင္းခ်ိန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးတြင္ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၾကေသာ္လည္း အဆင္မေျပေၾကာင္း သိရပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရပါေသာ္ အခ်ိန္ၾကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ား အမွန္တကယ္ ဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့ရေသာ နမ္ေခါင္ရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတု႔ိ အတြက္ ထုိက္တန္ေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။

Nam Hkawng villagers.jpg
နမ္ေခါင္ရြာတြင္သာမက ေဂြထုေဒသ တစ္ခြင္ ငွက္ေပ်ာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စုိရိမ္ ဝမ္းနည္းေနရသည္ကုိ ၾကားေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္လည္း အဆုိပါ ေျမယာ ျပႆာနာမ်ားကုိ အျမန္ဆံုး ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္လွပါသည္။KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE