ကခ်င္ ေပါင္းစည္း ပါတီ အား အတည္ျပဳမည့္ လူထု ညီလာခံ ရက္ ေနာက္ဆုတ္

ကခ်င္ပါတီမ်ား ေပါင္စည္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၊ ျမစ္ၾကီးနား
Share

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူမ်ား အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ကခ်င္ပါတီၾကီး တစ္ခု ျဖစ္လာေရး အတြက္ လူထု အတည္ျပဳေရး ညီလာခံကုိ ယခင္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ သတ္မွတ္ထားရာမွ ဧျပီလသုိ႔ ရက္ထပ္မံ ေနာက္ဆုတ္လုိက္ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ေသာ လီဆူ ႏွင့္ ေလာ္ေဝၚ အမ်ိဳးသားပြဲေတာ္တခ်ိဳ႕ မတ္လကုန္ပုိင္းႏွင့္ ဧျပီ လဆန္းတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး အတည္ျပဳမႈ လူထု ညီလာခံကုိ ဧျပီလ ၅ ရက္မွ ၁၀ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားေၾကာင္း အစီစဥ္ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မယ့္ ကခ်င္ အမိ်ဳးသား အတုိင္ပင္ခံ WMR အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလဘန္ဂမ္ေအာင္ ေျပာပါသည္။

မတ္လ ၂၈ မွ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ ေလာ္ေဝၚ ရုိးရာႏွင့္ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ညီလာခံ ရွိျပီး ဧျပီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ လီဆူ အမ်ိဳးသားမ်ားဆုိင္ရာ ဆုေတာင္းပြဲၾကီး တစ္ခု မန္ခိန္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ကခ်င္ပါတီ ၃ ပါတီ ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီ KNC တုိ႔သည္ အင္အားၾကီး ပါတီတစ္ခု အျဖစ္ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူျပီး ပါတီသစ္နာမည္အျဖစ္ ‘ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားကြန္ကရက္ပါတီ (KNCP)’ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ပါတီအလံအျဖစ္ ‘ကခ်င္အမ်ိဳးသားအလံေထာင့္ ၾကယ္ျဖဴတစ္ခုကပ္’ စသျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူထားျပီ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ပါတီေပါင္းစည္းေရး ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ သေဘာတူခ်က္အရ ပါတီ၏ နာမည္၊ အလံ ႏွင့္ တံဆိပ္တုိ႔ကုိ လူထု ညီလာခံျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ အတည္ျပဳရန္ လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လူထု အတည္ျပဳေရး ညီလာခံကုိ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕ WMR အား ဦးေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အားလံုးပါဝင္ေရးအတြက္ ေနရာအႏွံမွ ကခ်င္လူထု၏ အျမင္ရရွိရန္ ညီလာခံကုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔သုိ႔ ပထမအၾကိမ္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့သည္။

ယခုတြင္ လီဆူ ႏွင့္ ေလာ္ေဝၚအမ်ိဳးသား ပြဲေတာ္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဧျပီလသုိ႔ ဒုတိယ အၾကိမ္ ထပ္မံ ေနာက္ဆုတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ အစီစဥ္ ေနာက္ဆုတ္ရျခင္းအေၾကာင္းကုိ WMR အေနျဖင့္ ကခ်င္ပါတီ ပူးေပါင္းေရးအဖြဲ႔ကုိ တရားဝင္ ေျပာဆုိလာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

“ပါတီဆုိတာ ေျပာတဲ့အတုိင္း ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့အတုိင္း လုပ္ရတယ္။ အခုေတာ့ ေျပာထားတဲ့ဟာက တစ္ခုျပီး တစ္ခု ေျပာင္းေနရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အတြက္လည္းမေကာင္းပါဘူး။ EU သံအမတ္ေတြကုိလည္း မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ လူထု အတည္ျပဳခ်က္ယူမယ္လုိ႔ တရားဝင္ ေျပာထားျပီ။” ဟု ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ KPCC မွ လူထုဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးဘရန္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေရး ကို အခ်ိန္ ၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ ၾကိဳးစားရာမွ ယခု ပထမဆံုး စုစုေပါင္း ပါတီ ၇ ပါတီ မွ အဓိက ပါတီ ၃ ခု ေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

KNG BURMESE WEBSITEKNG KACHIN WEBSITE