Title Created Date
ဖားကန္႔ ေမွာ္၀မ္းကေလး လူထု ႏွင့္ ကုမၸဏီ ၾကား အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေန 05 October 2018
ကန္ပိုက္တီ ျမိဳ႕ပတ္လမ္း ျပဳျပင္ရန္ အဆို ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ 04 October 2018
ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ ေကာက္သစ္စား မေနာပြဲေတာ္ ရပ္ဆိုင္း 03 October 2018
နမၼတီး Pat Jasan အဖြဲ႔ကုိ အစုိးရမွ ပထမအၾကိမ္ ဂုဏ္ျပဳ 02 October 2018
တပ္မေတာ္မွ နမ့္အြမ္ေက်းရြာသားမ်ားကုိ အိမ္ေထာင္စု စစ္ေဆး 02 October 2018
ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းျခင္း ၇ ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ 01 October 2018
တပ္မေတာ္ အေသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရေသာ ေဒၚနန္ပူ၏ သက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆး 01 October 2018
တပ္မ ၆၆ စစ္သားမ်ား မုံးကုိးေဒသ ရြာသားမ်ားထံမွ ရိကၡာ လုယူေန 01 October 2018
ရွမ္းေျမာက္ Nam Um ေက်းရြာအနီး တုိက္ပြဲျဖစ္ 29 September 2018
ကခ်င္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ 29 September 2018
တ႐ုတ္တပ္မ်ား ပန္ဆိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း ေပ ၁၅၀ ေက်ာ္ က်ဴးေက်ာ္ 28 September 2018
ေရႊ ႏွင့္ ပယင္း အေသးစားလုပ္ကုိင္ တူးေဖာ္ခြင့္ေပးရန္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိ 28 September 2018
ကခ်င္ပါတီ၊ အဖြဲ႕စည္းမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ ေလွ်ာ့ေရး ေဆြးေႏြး 26 September 2018
ဖားကန္႔ ရာအိမ္မွဴး ၂ ဦး တာဝန္မွရပ္ဆုိင္းေရး ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆိုမႈကို အစုိးရ မတံု႔ျပန္ေသး 26 September 2018
ဖားကန္႔ေျမစာပံု ျပိဳက်မႈတြင္ ေရမေဆးသမား ၄ ဦး ေသဆံုး 26 September 2018
မသန္းစြမ္းသူမ်ား ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ထြက္လာေရး ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ေဆြးေႏြး 25 September 2018
KIA မသကၤာမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံ ကထန္ယန္ ရြာသား ၂ဦးကို ပထမဆုံး ႐ုံးထုတ္ 25 September 2018
ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ကခ်င္ ကာရာေတး အဖြဲ႕ကို ဆုခ်ီးျမင့္ 24 September 2018
ဟူးေကာင္းေဒသခံမ်ား သိမ္းဆည္းခံေျမယာ ရရွိေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ 24 September 2018
နန္က်င္စီးပြားေရးဇံု သတ္မွတ္နယ္ေျမတြင္ ရုိးရာတုိင္းရင္းေဆးေျမဧရိယာ ကုိ ခ်န္လွပ္ေစခ်င္ 24 September 2018
ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ား မိမိေျမယာ ကာကြယ္ေရး ၾကိဳးစားေန 22 September 2018
NCA လက္မွတ္ထုိး အဖြဲ႔ႏွင့္ မထုိးသည့္အဖြဲ႔မ်ား လုိင္ဇာ တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး 21 September 2018
တုိင္းရင္းသားေဒသ တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္ရပ္ရန္ ဂ်ပန္ေရာက္ ကခ်င္မ်ား ေတာင္းဆုိ 21 September 2018
ျမန္မာနယ္နိမိတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈမွ တ႐ုတ္ ျပန္ ေနာက္ဆုတ္ေပး 20 September 2018
ျမစ္ဆုံ ေက်းရြာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တရုတ္ကုမၸဏီ မွ ေထာက္ပ့ံေပး 20 September 2018
ပန္ဆိုင္း လမ္းမိုင္း ေပါက္ကြဲမႈတြင္ ၁ ဦးေသဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ္ရာရ 20 September 2018
ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ား တူးေနဆဲ 19 September 2018
ကခ်င္မိ်ဳးႏြယ္မ်ားၾကား ေသြးခြဲေစေသာ ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လို 18 September 2018
ပူတာအို ေရေဘးသင့္ ရြာသားမ်ား စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲေန 17 September 2018
ဆႏၵျပ ကခ်င္လူငယ္ အမႈ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ တင္ျပျခင္း ပလပ္ ခံရ 17 September 2018