ျမစ္ၾကီးနားျပည္သူ႔ေဆးရံု

ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္အတြင္း ႏႈတ္ခမ္း၊ အာေခါင္ ကြဲ သည့္ လူနာမ်ားကုိ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ျမစ္ၾကီးနား ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ မွ ၁၄ ရက္ အထိ ခြဲစိတ္ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး ကုသ ခံယူလုိေသာ သူမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္အတြင္း မိခင္ ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမ်ားတြင္ စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ျပီ ျဖစ္သည္။

မႏၱေလး သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသုိလ္မွ ေမးရိုးႏွင့္ခံတြင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာၾကဴၾကဴေဆြဝင္း ႏွင့္အဖြဲ႔က ပထမဆံုးအၾကိမ္ လာေရာက္ ကုသေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနားေဆးရံု သြားႏွင့္ခံတြင္း ဌာနမွ ေဒါက္တာဆုိင္းတူးမုိင္ က ေျပာသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားဘက္က လူနာမ်ား မႏၱေလးဘက္ကုိ တကူးတက သြားေရာက္ခြဲစိတ္တာမ်ား ေနတယ္တဲ့။ တစ္ေယာက္ခ်င္းသြားကုတာ စားရိတ္စားခ မ်ားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔အဖြဲ႔လုိက္ ျပည္နယ္မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ကူညီမႈႏွင့္ လာေရာက္ခြဲစိတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုိယ့္ေဒသမွာ လာကု ေပးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုး သြားကုႏုိင္ရင္ ေကာင္းပါတယ္။”

ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနားခရုိင္၌သာ အေၾကာင္းၾကား ေၾကျငာထားသည္ဟု သိရသည္။