ကားမိုင္းျမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ ဘက္တြင္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ေနစဥ္ မိုးေကာင္း-ဖားကန္႔ လမ္းမေပၚ ေက်းရြာမ်ား မိသားစုတိုင္း အိမ္ေထာင္စု မိတၱဴ ေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ ကားမိုင္း စစ္ဗ်ဴဟာစခန္းမွ ယေန႔ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။


ကားမိုင္း ျမိဳ႕မ၊ Kawng Ra၊ Htoi San Yang ေက်းရြာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု မိတၱဴ ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လက္ရိွ တပ္မ ၁၀၁ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ရိွေနသည့္ ကားမိုင္း ဗ်ဴဟာကုန္းမွ ညႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီအေၾကာင္း နာမည္ မေဖာ္လိုသူ ေဒသခံ တဦး ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ယခုလို ေျပာပါသည္။

“ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္လဲ ဆိုတာ မသိဘူး။ ဒါမဲ့ အခု ကားမိုင္း ၀န္းက်င္ Kawng Ra၊ Htoi San Yang၊ ျမိဳ႕မ ဒီက အိမ္ေထာင္စု စာရင္း အားလုံးကို မိတၱဴကူးၿပီး ေပးရန္ ဗ်ဴဟာကုန္းက ေတာင္းထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခရီး အသြား အျပန္ ရိွရင္လည္း ဘယ္ေနရာကို သြားတယ္ ဆိုတာ ဒီအထိ လုပ္ခိုင္းတယ္။”

ယခုလို ျမန္မာ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္သည္ ေဒသခံမ်ားေပၚ စစ္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္လာသည့္ လုပ္ရပ္ တခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံ စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ား ေျပာပါသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရ ေခတ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ကို အျမဲလိုလို တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခု ထပ္ၿပီး ထိုစနစ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္၍ က်င့္သုံး လာျခင္းျဖစ္သည္။