ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္

ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္

ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ တရုတ္နယ္စပ္ Mungga Zup စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္း ကုိ ယေန႔ ည ၇ နာရီခြဲ အစုိးရ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ား ယခု နယ္စပ္ဘက္ကုိ ထြက္ေျပးေနျပီ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ၾကီးက်ည္ အနည္းဆုံး ၅ လံုး သည္ Zai Awng ေခၚ Mungga Zup စစ္ေျပးစခန္းအနီးနား က်ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ား ထိတ္လန္႔ကာ နယ္စပ္ကုိ ထြက္ေျပးေနရေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေဒၚ ေခါန္းရီက ေျပာသည္။ လက္နက္ၾကီးက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ သူမရွိေၾကာင္း လည္း ေျပာသည္။

လက္ရွိ Dabak (ဒဘတ္) ေခ်ာင္းသာျခားသည့္ တရုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းမွာ တရုတ္ စစ္သားမ်ား က စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ဝင္မလာႏုိင္ေအာင္ ဟန္႔တား ထားေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာပါသည္။

လက္နက္ၾကီးက်ည္ ဒုကၡသည္စခန္းအနီး ၅ လံုး က်ေရာက္ခဲ့သည္အျပင္ အျခား ေနရာမ်ားတြင္လည္း က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

အစုိးရတပ္မေတာ္သားမ်ား Law Hkum ရြာ ႏွင့္ Dumbu Kawng ရြာတုိ႔မွ စစ္ေျပးေရွာင္စခန္းကုိ ပစ္ခတ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း Mungga Zup စစ္ေရွာင္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

Mungga Zup သို႔မဟုတ္ Zai Awng ႏွင့္ Maga Yang စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ လံုျခံဳေရး ေပးထားသည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA တပ္ရင္း ၃ Lai Hpawng (လုိင္ေဖာင္) စခန္းကုိ ယေန႔ ညေန ၅ နာရီခန္႔မွာ အစုိးရတပ္က ဝင္ေရာက္ သိမ္းပုိက္ခဲ့ျပီး ယခုလုိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စစ္ေျပးေရွာင္မ်ား ေျပာသည္။

KIA လႈပ္ရွားတပ္ရင္း ၂၅၂ ၏ အမာခံ Gidon (ဂီးဒြန္) စခန္းကုိ တပ္မေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယေန႔ ၁၁ ရက္အၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ မွာ KIA တပ္ရင္း (၃) အမာခံ စခန္း Lai Hpawng ကို သိမ္းပုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။