"ဗံုးၾကဲခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြေၾကာင့္"
Category: Interview

"ဗံုးၾကဲခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြေၾကာင့္"

"ဗံုးၾကဲခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြေၾကာင့္ ရြာသားေတြက ၄၊ ၅ ရက္ေလာက္ အစာငတ္ျပတ္ခံျပီး ေတာထဲ ေျပးေပမယ့္ မခံႏုိင္တဲ့အဆုံး ခ်ီေဖြမွာရွိတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္း မွာ ေရာက္လာၾကတာပါ။"
Share
“Kachin State is being raped by China and by the regime”: Benedict Rogers (Interview)
Category: Interview

“Kachin State is being raped by China and by the regime”: Benedict Rogers (Interview)

benedict rogers than shwe

Benedict Rogers is a writer and human rights activist specializing in Asia and he is London-based East Asia Team Leader of the international human rights organization Christian Solidarity Worldwide (CSW). He has been a Burma specialist for more than ten years and the author of this year released the book “Than Shwe-Unmasking Burma’s Tyrant”, which focusing on Burma’s military regime, Senior General Than Shwe. Rogers is also Deputy Chairman of the Conservative Party Human Rights Commission (United Kingdom) from UK. He has been visited several times to Burma including the remote areas of ethnic people.

Share