မင္းသား ေဇာ္ဒိန္၊ ကခ်င္အႏုပညာရွင္အသင္းခ်ဳ
Category: Interview

ေဝဖန္ခံရသည့္ ‘Marit ai Maumwi Mausa’ ဗီြဒီယို ကိစၥ ကခ်င္အႏုပညာရွင္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းျခင္း

"ၾကတယ္။ သူလည္း အားလုံးရဲ႕ေျပာဆိုမႈကုိ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံခဲ့တယ္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း ဒီဇာတ္ကားက အမ်ားလက္မခံတဲ့ ဇာတ္ကား ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုံးဝျဖန္႔ခ်ီေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဝန္ခံေျပာဆိုခဲ့တယ္။"
Share
"ဗံုးၾကဲခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြေၾကာင့္"
Category: Interview

"ဗံုးၾကဲခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြေၾကာင့္"

"ဗံုးၾကဲခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံရတာေတြေၾကာင့္ ရြာသားေတြက ၄၊ ၅ ရက္ေလာက္ အစာငတ္ျပတ္ခံျပီး ေတာထဲ ေျပးေပမယ့္ မခံႏုိင္တဲ့အဆုံး ခ်ီေဖြမွာရွိတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္း မွာ ေရာက္လာၾကတာပါ။"
Share